MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби (2016)
  Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001705
Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / упорядн., авт. вступ. розд. і наук. комент. О. А. Купчинський. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, 2016. – 424 c. - 100 пр.. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 43).

Книжка містить листування М. Грушевського та М. Кордуби. Публікується 200 листів за 1895 — початок 30-х pp. XX ст. (з перервами), що є одним із більших корпусів листування, пов'язаних із життям і творчістю двох видатних українських істориків, активних громадсько- культурних діячів львівської історичної школи М. Грушевського та М. Кордуби. Зміст листів — суттєвий причинок до грушевськознавства і кордубознавства як наукових дисциплін. Оприлюднені листи віддзеркалюють широкий спектр взаємин учителя та учня, їх відносини й тривалу співпрацю, водночас важливі питання як особистого, так і загальнонаціонального наукового, суспільно-політичного і культурного життя України кінця XIX — початку 30-х років XX ст.

Для науковців, культурологів, студентської молоді та всіх, хто цікавиться історією України.

Highslide JS


Пов'язані документи:

 • Рецензія : Фелонюк Андрій [Рец. на кн.:] Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Упорядник, автор вступних розділів і наукового коментаря О.Купчинський. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2016. – 424 с.; 41 іл. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 43) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270 : Праці Історично-філософської секції. – С. 641–647.

  1. Зміст:
  2. Вступні уваги. - С. 5-8

  3. РОЗДІЛ 1
  4. 1. Епістолярні пам'ятки як історичне джерело. - С. 11-13
  5. 2. Листування Михайла Грушевського, його учнів, послідовників та інших кореспондентів (Статистика та хронологія епістоляріїв і їх видання на 2015 рік). - С. 14-50
  6. 3. Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби. - С. 51-65
  7. 4. Дещо про зміст і проблематику взаємного листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби. - С. 66-81
  8. 5. Основні засади упорядкування та археографія листів Михайла Грушевського і Мирона Кордуби. - С. 82-87

  9. РОЗДІЛ 2
  10. 1. Тексти листів. - С. 91-245
  11. 2. Коментар. - С. 246-348
  12. 3. Ілюстрації. - С. 349 (вклейка)

  13. РОЗДІЛ 3
  14. 1. Список умовних скорочень загальних слів і власних назв. - С. 353-355
  15. 2. Перелік листів Михайла Грушевського та Мирона Кордуби (За датами). - С. 356-365
  16. 3. Список ілюстрацій до окремих листів і світлин Михайла Грушевського та Мирона Кордуби. - С. 366-368
  17. 4. Список маловживаних слів діалектного та іншомовного походження. - С. 369-376
  18. 5. Іменний покажчик. - С. 377-413
  19. 6. Географічний покажчик. - С. 414-422
  20. Зміст. - С. 423

  Купчинський, Олег Антонович (упорядн., авт. вступ. розд. і наук. комент. )

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна