MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Василь Доманицький Грушевський М. С.
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0000161

Грушевський Михайло Сергійович

Василь Доманицький / М. С. Грушевський // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів: Видавництво "Світ". – 2005. – Т. 2. – C. 414–417.


Вперше опублікована в журналі: ЛНВ. – 1910. – Т. LI. – Кн. IX. – С. 541–543. Автограф статті з виправленнями автора та його вказівками: “Підверстайте перед Смутком, зараз” зберігається в ЦДІАЛ України (Ф. 401.– Оп. 1. – Спр. 47. – Арк. 12-15 зв., 16).

Подається за першодруком.

Бібліографію праць В. Доманицького див: Систематический указатель журнала “Киевская старина” (1882–1906). – Полтава, 1911; Сквирська А.М. Доманицький Василь Миколайович // Українська літературна енциклопедій – К., 1990. – Т. 2. – С. 88–89; Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Том 1–109 (1898–1932) / Уклав Б.Ясінський. – Київ; Нью-Йорк. – С. 98–99; Чистому серцем. Пам’яті Василя Доманицького. Біографія, спомини, похорон. – К., 1912. – С. 7.

Література: Болабольченко А. Побратими: Сергій Єфремов, Василь Доманицький: нариси життя та творчості. – К., 2003; Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава, 1932. – Ч. І. – С. 215–223; 1934. – Ч. III. – С. 144–154; Павловський М. Хто такий був Василь Доманицький. – К., 1920; Чистому серцем. Пам’яті Василя Доманицького. Біографія, спомини, похорон. – К., 1912.

Про творчі взаємини М. Грушевського і талановитого літературознавця свідчать численні згадки вченого в його щоденнику (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 25), а також їх взаємне листування. Листи М. Грушевського (1907–1910) див.: Листування Михайла Грушевського / Упоряд. Г.Бурлака; ред. Л. Винар. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. – Т. І. – С. 203–217). Листи В. Доманицького (1901–1910) зберігаються в ЦДІАК України (Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 457). Зміст опублікованих листів М. Грушевського засвідчує неабияку увагу історика до В. Доманицького, хвороба якого не дала цілком розкритися його таланту. М. Грушевський постійно давав йому різноманітні редакційні доручення та вишукував можливість матеріального забезпечення В. Доманицького за працю. Певна тінь на ці взаємини упала після друку критичної рецензії М. Грушевського на “Історію України-Русі” М. Аркаса, літературне редагування якої здійснював В. Доманицький {див. коментар до статті “До рецензії д. Липинського”). Цю проблему не раз порушував В. Липинський у листах до В. Доманицького в серпні 1908 р., відразу після виходу рецензії (див.: Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. – Київ; Філадельфія, 2003. – Архів. Т. І. Листування. Т. І (А–Ж). – С. 307–313). З часом, вже 14 (1) серпня 1909 р. В. Липинський писав: «Як Ваші відносини з професором, що – минуле забулося [два останні слова підкреслив В.Доманицький олівцем і поставив знак питання. – Примітка упорядників листування], як що воно справді так, то я страшенно особисто цьому радію, бо, повірте, Василю Миколаєвичу, ці повсякчасні “непорозуміння” це якесь наше нещастя – тоді дай боже, щоб я не помилявся» (Там само. – С. 560).

У 1912 р. в Києві в упорядкуванні С. Єфремова вийшов збірник “Чистому серцем. Пам’яті Василя Доманицького. Біографія, спомини, похорон”, у який увійшли статті В. Липинського, Ф. Матушевського, Д. Донцова, Л. Яновської, П. Смутка (Стебницького), О. Білоусенка (Лотоцького), С. Єфремова та ін. Некролог М. Грушевського не був вміщений у збірник, вірогідно, через образу близьких друзів В. Доманицького на вченого за вже згадану історію з рецензією.

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 5.575 Mb

Довідки про авторів:

 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • Джерело публікації: Грушевський М. С. Твори. Т. 2 (2005)
 • Статті збірника в е-Архіві

 • Грушевський, Михайло Сергійович (Грушевський Михайло Сергійович)

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна