MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 17, кн. 3 (1897)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001466
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 17, кн. 3, 1897.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 25.673 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1897 рік:
 • Т. 15, кн. 1
 • Т. 16, кн. 2
 • Т. 17, кн. 3
 • Т. 18, кн. 4
 • Т. 19, кн. 5
 • Т. 20, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Козацько-польська війна р. 1625. Історична розвідка / С. Рудницький. - С. 1-42 [5]
  3. Співанник з початку XVIII в. / М. Грушевський. - С. 49-98 [47]  
  4. Проба улаштування хронології до творів Тараса Шевченка, частина ІІ / О. Кониський. - С. 1-22 [97]

  5. Miscellanea. - С. 1-6 [119]
  6. "Тевло”. Етимологічна розвідка / Б. Пюрко. - С. 1-4 [119]
  7. Русини в битві під Австерліцом 1805 р. / І. Франко. - С. 4-5 [122]
  8. До справи Шевченкових провин / ред.. - С. 5-6 [123]
  9. Наукова хроніка: Огляд часописей за р. 1896: Часописи видавані на Україні російській. - С. 1-16 [125]

  10. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-54 [141]
  11. Wilhelm Tomaschek. Die alten Thraker, eine etnologische Untersuchung (Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, т. CXXVIII cт. 130, т. CXXX cт. 70, т. CXXXI cт. 103) / М. Грушевський. - С. 1–2  
  12. Die Entstehung der ältesten russischen sogenannten Nestorchronik mit besonderer Rücksicht auf Svjatoslav’s Zug nach der Balkanhalbinsel. Literarhistorische Studie von Dr. Stjepan Srkulj, kgl. Gymnasiallehrer in Poźega. Пожеґа, 1896, ст. 57 / М. Грушевський. - С. 2–3  
  13. А. А. Шахматовъ. Нѣсколько словъ о Несторовомъ Житіи Ѳеодосія (Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, 1896, 1 с. 45–65) / М. Грушевський. - С. 3–4  
  14. Ѳ. Миллеръ. Къбылинамъ о Чурилѣ Иленковичѣ (Починъ, 1895, ст. 286–302). Былина о Батыѣ (ibid. 1896 с. 348–372). Къ былинѣ о Соловьѣ Будимировичѣ (Журналъ Министерства Нар. Просвѣщенія) 1895, XI с. 56–76). Былины объ Иванѣ Гостинномъ сынѣ (ibid. 1896, IV, с. 276–306) / М. Грушевський, О. Грушевський. - С. 4–7  
  15. Historya piechoty polskiej przez Konstantego Górskiego pulkownika piechoty, przedtem kapitana kwatermistrzowstwa generalnego, Краків, 1893, c. 271 + 2 таблиці. Historya jazdy polskiej przez K. Górskiego, Краків, 1894, c. 363 + 3 таблиці / М. Грушевський. - С. 8–9  
  16. Źródła dziejowe, t. XXII – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statуstycznуm, t. XI – Ziemie ruskie, opisane przez Alexandra Jabłonowskiego – Ukraina (Kijów – Bracław), dział III, Варшава, 1897, cт. 736+LX. / М. Грушевський. - С. 9–22  
  17. П. Кулишъ. Украинскіе казаки и паны въ двадцатилѣтіе передъ бунтомъ Богдана Хмельницкаго (Русское Обозрѣніе, 1895, І–V) / С. Рудницкий. - С. 22–30
  18. К. Мельникъ. Свѣдѣнія о походѣ въ Крымъ Михаила Дорошенка (1628) (Кіевская Старина, 1806, XI ст. 276–286) / С. Рудницкий. - С. 30–31
  19. Альбовскій Е. А. Исторія Харьковскаго слободского казачьяго полка. Харків, 1896 (відбитка з IX. т. Харковського Збірника) / Е. Р-ва. - С. 31–33
  20. Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. Kraków, 1896. T. V (4 випуски), Краків, 1896, ст. 255 + CLXXIX + 21 табл., велике 4°. / М. Грушевська. - С. 33–39  
  21. Христофор (Сулима), первый епископъ слободское украинскій и харьковскій. Прот. Н. А. Лащенкова, Харків, 1895, стор. 286 (Відбитка з Харьковского Сборника 1893–95 р.) / Д.. - С. 39–41
  22. Русскія книги. Съ біографическими данными объ авторахъ и переводчикахъ (1708–1893). Редакція С. А. Венгерова. Изданіе Г. В. Юдина. Т. I: А–Бабаджановъ. Спб., 1897, ст. VII + 476. / П. М.. - С. 41
  23. В. И. Шенрокъ. Матеріялы для біографіи Н. В. Гоголя, Москва т. І, 1892 с. 385, т. II, 1893 с. 403, т. III, 1895 с. 549 / О. Грушевський. - С. 41–44  
  24. Б. В. Пѣтуховъ. Письма Н. В. Гоголя къ Н. Я. Прокоповичу (1832–1850), К., 1895, ст. II + 60 + 2 табл. / М. Грушевський. - С. 44  
  25. Сборникъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества, Харьков,1897. T. IX. – XVI + 243 + 113–128 с. / П[авлик] M[uxaйлo]. - С. 44–48
  26. Жіноча бібліотека, Видає Наталія Кобриньска, Книжка 3, Наша доля, збірник праць ріжних авторів, Льв., 1896, ст. 143, 12° / М. Грушевський. - С. 48–49  
  27. Извѣстія таврической ученой архивной коммисіи № 25 і 26 (Рік десятий), Симферополь, 1896–7, ст. 165 / Т[омашівський] C[menan]. - С. 50
  28. Книжочки "Просъвіти": Про польовії пошкоды, Д-ра Костя Левицького Льв., 1893, 24 ст., 16°. Про книги ґрунтовії А. Дольницького, 1893, 79 ст. Про шпихлѣрѣ и крампицѣ Дра К. Левицького, 1893, 45 ст. Про касы позичковії и щадницѣ, єго ж, 1894, 59 ст. Про ґрунтовый катастеръ, єго ж, 1895, 19 ст. Про права рускои мовы, єго ж, 1896, 32 ст. / З[ацерковний] Г[ригорій]. - С. 50–53
  29. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 53–54

  30. 3 Товариства (лютий-квітень 1897 р.). - С. 1-4 [195]
  31. Засідання відділу. - С. 1-3 [195]
  32. Засідання секцій. - С. 3-4 [197].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна