MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 23-24, кн 3-4 (1898)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001472
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 23-24, кн 3-4, 1898.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 39.548 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1898 рік:
 • Т. 21, кн. 1
 • Т. 22, кн. 2
 • Т. 23-24, кн 3-4
 • Т. 25, кн. 5
 • Т. 26, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Хмельницький і Хмельниччина, історичний ескіз / М. Грушевський. - С. 1-30 [5]  
  3. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. / С. Томашівський. - С. 1-138 [35]
  4. Хмельниччина 1648-1649 років у сучасних віршах / І. Франко. - С. 1-114 [173]
  5. Портрет Хмельницького з італьянської гравюри 1683 р.. - С. 1 [287]

  6. Miscellanea. - С. 1-20
  7. Перший зазивний лист Хмельницького / С. Томашівський. - С. 1-9 [288]
  8. Хмельницький - непризнаний польський патріот / І. Франко. - С. 9-17 [296]
  9. Німецька дисертація про Хмельниччину / М. Грушевський. - С. 17-18 [304]  
  10. Портрет Хмельницького з вид. 1683 р. / О. Г-ий, М. Г.. - С. 18-20 [305]
  11. Наукова хроніка: Нове джерело до історії Хмельниччини / С. Рудницький. - С. 1-22 [308]

  12. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-16 [330]
  13. Мемуары относящіеся къ исторіи южной Руси, выпускъ II (первая половина XVII ст.), Переводъ К. Мельникъ (подъ редакціей В. Антоновича), 1896, ст. ІI + 438 / С. Рудницький. - С. 1–5
  14. Biblioteka Ordynacyi Krasińskich. Muzeum Konstantego Świdzińskiego, T. XI, Dyaryusz Wojny Moskiewskiej 1633 roku Z rękopisu wydał i przedmową zaopatrzył Alexander Rembowski (z trzema planami), Варшава, 1895, стор. ХVІІІ+155 / Ц. О. . - С. 5–9
  15. Путешествіе антіохійскаго патріарха Макарія въ Россію въ половинѣ XVII вѣка, описанное его сыномъ, архидіакономъ Павломъ Алепскимъ. Переводъ съ арабскаго Г. Муркоса. Выпускъ первый. (Отъ Алеппо до земли казаковъ) , Москва, 1896 (передрук з Чтеній москов. історичного товариства) / С. Томашівський. - С. 9–12
  16. Путешествіе антіохійскаго патріарха Макарія въ Россію. Пер. Г. Муркоса. Выпускъ второй. (Отъ Днѣстра до Москвы), Москва, 1897, ст. VІ+202 (відбитка з Чтеній москов. Общества ист. и древи) / М. Грушевський. - С. 12–13  
  17. Богданъ Хмельницкій до часу повстаня противъ Польщѣ. Коштомъ и заходомъ Товариства "Просвѣта", Льв.; 1897 (кн,3), ст. 48, 12 / С. Томашівський. - С. 13–15
  18. Н. С. Къ исторіи малороссійскихъ Козаковъ въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка (Киевская Старина 1897. [Кн.] IV. С. 124–156; [Кн.] VI. С. 460–483; [Кн.] X. С. 115–131; [Кн.] XI. С. 143–156; [Кн.] XII. С. 332–350) / М. Грушевський. - С. 15–16  

  19. З Товариства (лютий-квітень 1898 р.). - С. 1-12
  20. Засідання відділу. - С. 1-3 [346]
  21. Засідання секцій. - С. 3-5 [348]
  22. Статут Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. - С. 5-12 [350].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна