MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 105, кн. 5 (1911)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001479
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 105, кн. 5, 1911.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 94.961 Mb

Довідки про авторів:

 ДЖИДЖОРА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1911 рік:
 • Т. 101, кн. 1
 • Т. 102, кн. 2
 • Т. 103, кн. 3
 • Т. 105, кн. 5
 • Т. 104, кн. 4
 • Т. 106, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Зміст тому. - С. 3-4
  3. Бучацьке Євангеліє (палеографічний опис) / І. Свєнціцький. - С. 5-17
  4. Студії над українськими народними піснями. Битви на Жовтих Водах і під Корсунем / І. Франко. - С. 18-49
  5. Економічна політика російського правительства супроти України в рр. 1710-1730 (кінець) / І. Джиджора. - С. 50-91
  6. До життєписи Маркіяна Шашкевича / М. Тершаковець. - С. 92-115
  7. Про поняття психологічної основи почувань / С. Балей. - С. 116-147

  8. Miscellanea. - С. 148-174
  9. Щасливий чоловік. Образок із життя білоруського пана з XVII-XVIII в. / І. Франко. - С. 148-165
  10. Дві дрібнички до характеристики Марк. Шашкевича / М. Возняк. - С. 165-168
  11. Ф. Леонтович - В. Ключевський - Д. Самоквасов (некрологічні замітки) / М. Грушевський. - С. 168-174  
  12. Наукова хроніка: Причинки до студій над нашою еміграцією, II / З. Кузеля. - С. 175-204

  13. Бібліографія: антропологія, преісторія, історія штуки, історія політична і культурна, література, мова (реєстр ширших обговорень див. с. 241). - С. 205-242
  14. Антропольоґія, преісторія, історія штуки. - С. 205–210
  15. Історія політична і культурна. - С. 211
  16. Коршъ Ѳ. Владиміровы боги (Сборник Харьков[ского] ист[oрико-] фил[ологического] общ[ества]. [Т.] XVIII. С. 51–58); Погодинъ А. Лингвистическія и историческія замѣтки о богахъ Владиміра Вел[икого] (Сборник на честь ак[адемика] Соболевского. ст. 78–96) / Грушевський М[ихайло]. - С. 211  
  17. Białkowski Leon. Ziemia sandecka, stan jej społeczno-gospodarski w pierwszej połowie XVI wieku (Przegląd historyczny. 1911. T. XII. S. 89–114, 217–242, 353–384) / Крипякевич І[ван]. - С. 211–213
  18. Рогозинскій А. "Кройника” Ѳеодосія Сафоновича и ея отношеніе къ "Кіевскому Сѵнопсису” Иннокентія Гизеля (Известия ОРЯС АН. 1910. [Кн.] IV. С. 270–286) / Возняк М[ихайло]. - С. 213–214
  19. Бережковъ М. Н. А. Ф. Шафонскій и его трудъ: Черниговскаго намѣстничества топографическое описаніе (Замѣтки къ исторіи Черниговской губерніи и Малороссіи вообще). 120 с. ([Відбиток]: (Сборник Историко-филологического общества при институте кн[язя] Безбородко в Нежине. Нежин, 1911. T. VII) / Залізняк М[икола]. - С. 214
  20. Stecka М. Edward Dembowski. Lwów, 1911 ([Відбиток]: Przegląd historyczny. T. XII. Z[esz]. 1–2. 53 s.) / Франко Іван. - С. 214–217
  21. Wirth Albrecht. Kasische Forschungen (Memnon. 1909. [Bd.] IIІ. стор. 1–48); Lichtenberg von. Kaukasische Völker in Europa ([Memnon]. [1909]. [Bd. III]. стор. 211–219); Mžik H. v[on]. Beiträge zur Methode der Ortsnamenforschung (als Kritik der Methode in Albrecht Wirths "Kritischen Forschungen”) ([Memnon]. [1909]. [Bd. III]. ст. 201–210) / К[узеля] З[енон]. - С. 217–218
  22. Siemieński Józef. O metodzie modernizacyi pisowni w wydawnictwach zródel polskich XVI wieku (Sprawozdania Tow[arzystwa] Nauk[owego] Warszawskiego. 1910. Ks. 6. ст. 163–174). - С. 218
  23. Pułaski Kazimierz. Trzy poselstwa Ławryna Piaseczyńskiego do Kari Gireja, hana Tatarów perekopskich (1601–1603) (Przewodnik naukowy i literacki. 1911). - С. 218
  24. Czubek Jan. Rękopisy hr. Morstinów w Krakowie. Kraków, 1911. VII + 21 s.. - С. 218–219
  25. Снитко Андрей. Описаніе рукописей и старопечатныхъ книгъ въ Слуцкомъ (Минской губ[ернии]) Тройчанскомъ монастырѣ (Известия ОРЯС АН. 1911. T. XVI. Кн. 1. С. 210–231) / Кр[ип’якеви]ч І[ван]. - С. 219
  26. Кревецький Ів. Наша мемуаристика (Неділя. 1911. Ч. 6–9, 13–15). - С. 219
  27. Кревецький Ів. З секретів польської політики у Галичині 60–70 рр. м[инулого] ст[олітгя] (Літ[ературно-[науковий]] Вісник. 1911. Кн. VII–VIII). - С. 219–220
  28. Романчук Ю. Замітки, доповненя і спростованя (Діло. 1911. Ч. 77) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 220
  29. Література. - С. 220–241
  30. Оголошення. - С. 243-244.   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна