MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 108, кн. 2 (1912)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001539
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 108, кн. 2, 1912.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 31.385 Mb

Довідки про авторів:

 КРЕВЕЦЬКИЙ ІВАН-МАР’ЯН ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1912 рік:
 • Т. 107, кн. 1
 • Т. 108, кн. 2
 • Т. 109, кн. 3
 • Т. 110, кн. 4
 • Т. 111, кн. 5
 • Т. 112, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Зміст тому. - С. 3-4
  3. Студії над організацією львівської Ставропігії від кінця XVI до полов. XVII ст. ІІІ. Роля Греків в брацтві / Ф. Срібний. - С. 5-38
  4. "Жарт непотребний”, історична вірша з р. 1702 на історичнім тлі / І. Франко. - С. 39-56
  5. З культурного життя України XVII-XVIІІ в. / М. Возняк. - С. 57-102
  6. З історії устрою Гетьманщини. Критичні замітки / М. Василенко. - С. 103-116
  7. Про наклад "Русалки Дністрової” / М. Тершаковець. - С. 117-139

  8. Miscellanea. - С. 140-157
  9. Пам'яті Євгена Голубинського / М. Грушевський. - С. 140-145  
  10. Перве поминальне богослужіння за упокой Тараса Шевченка 1862 року у Львові / І. Верхратський. - С. 145-146
  11. Причинок до історії українського руху в Росії / М. Василєв. - С. 147-157
  12. Наукова хроніка: Нові праці по історії Галичини 2-ої пол. XVIII в. (1772-1790) / І. Кревецький. - С. 158-180

  13. Бібліографія (оцінки, реферати, замітки): історія суспільна і культурна, література, бібліографія, бібліотеки, життя суспільне і культурне (реєстр ширших обговорень див. с. 236). - С. 181-237
  14. Історія політична і культурна. - С. 181
  15. Корфъ С. А. Древлянскій князь Малъ (ЖМНП. 1912. [Кн.] II. ст. 332–342) / Грушевський М[ихайло]. - С. 181–183  
  16. Россія и Италія. Сборникъ историческихъ матеріаловъ и изслѣдованій, касающихъся сношеній Россіи съ Италіей. СПб., 1907. Т. I. Вып. I.–ІV + 114 с.; [СПб.], 1911. [Т. I.]. Вып. II. 212 с.; [СПб.], 1911. Т. III. Вып. I. 181 с. + 10 факсимиле / Крипякевич [Іван]. - С. 183–185
  17. Szydelski, ks. Archidyecezya Lwowska na synodzie w r. 1641 (Przewodnik naukowy i literacki. 1910. ст. 712–721, 805–818, 806–918, 972–986, 1079–1201) / Крипякевич І[ван]. - С. 185–186
  18. Померанцевъ Н. Страничка изъ такъ называемаго уніатскаго дѣла (Русская мысль. 1909. Кн. I. ст. 61–78); Стаховичъ А. Холмскій вопросъ ([Русская мысль]. 1911. Кн. II. ст. 74–95; Кн. III. ст. 87–105) / Дорошенко В[олодимир]. - С. 186
  19. Грушевскій Мих. Очеркъ исторіи украинскаго народа / Изданіе третье, дополненное. Киев, 1911. 468 с.. - С. 186  
  20. Русская Исторія въ очеркахъ и статьяхъ / Составлена при участи профессоровъ и преподавателей подъ редакціей проф. М. В. Довнаръ-Запольскаго. Т. І–II. 607 + 439 с.. - С. 187
  21. Смоленская Старина / Изданіе смоленской ученой архивной коммисіи. Смоленск, 1909–1911. Вып. I. Часть 1–2. XVI +16 + 371 + 195 с.. - С. 187
  22. Минская Старина / Труды минскаго церковнаго историко-археологическаго комитета. Минск, 1911. Вып. II / Подъ завѣдываніемъ хранителя музея Д. Скрипченко. 268 с. / Ф[едюшка] М[икола]. - С. 187
  23. Свистунъ Ф. И. Матеріалы для исторіи города Снятина надъ Прутомъ (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1910. Ч. 5). - С. 187
  24. Свистунъ Ф. И. Изъ исторіи шпиталя фундацій Кн[язя] Константина Острожскаго въ Тарнополѣ (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1910. Ч. 6). - С. 187–188
  25. Свистунъ Ф. И. Учредительная грамота церковнаго братства въ Гологорахъ 1602 г. (Вестник "Народного дома”. Львов, 1910. Ч. 7–8). - С. 188
  26. Свистунъ Ф. И. Матеріалы для исторіи Хмельниччины въ Червонной Руси (Вестник "Народного дома”. Львов, 1910. Ч. 6). - С. 188
  27. Лабенскій Ф. Уставная грамота братства Воздвиженія Честнаго Креста въ Страшевичахъ возлѣ Стараго Самбора (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1911. Ч. 9, 11–12). - С. 188
  28. Свистунъ Ф. И. Зачатки русскихъ народныхъ школъ въ Галичинѣ (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1910. Ч. 6–12) / К[ревецъкий] І[ван]. - С. 188
  29. Грушевскій А. Н. А. Маркевичъ (ЖМНН. 1911. Кн. I. ст. 59–141). - С. 188  
  30. Лучаківський К. Промови Антона Любич-Могильницького (Неділя. 1911. Ч. 25–26); Лучаківський К. Промови послів Устияновича і Гушалевича ([Неділя]. [1911]. Ч. 27–28) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 188
  31. Свистунъ Ф. И. Письма Михаила Качковскаго (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1909. Ч. 11–12; [Львов], 1910. Ч. 1–4, 6) / К[ревецъкий] І[ван]. - С. 188–189
  32. Русова С. Просвітний рух на Вкраїні в 60-х роках (Світло. 1910–1911. Р. І. Кн. VI. ст. 34–42). - С. 189
  33. Михалевич О. Про університетське життя в Петербурзі в 60-ті роки м[инулого] ст[оліття] (Неділя. 1911. Ч. 15). - С. 189
  34. Михалевич О. Спомини про Шевченкових другів (Неділя. 1911. Ч. 11–12). - С. 189
  35. Д. Д. Микола Костомаров (Світло. 1910–1911. Р. І. Кн. IV. ст. 19–30). - С. 189
  36. Юнге Е. Ѳ. Изъ моихъ воспоминаній (Вестник Европы. 1911. Кн. V–ІХ). - С. 189
  37. Чепелянський В. Великий учений діяч Соборної України (Світло. 1910–1911. Р. І. Кн. IV. ст. 33–39) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 189
  38. Кіевъ въ восьмидесятыхъ годахъ. Воспоминанія старожила. Киев, 1910. 211 с. / Ф[едюшка] М[икола]. - С. 189
  39. Література. - С. 189–200
  40. Бібліоґрафія, бібліотеки. - С. 200–208
  41. Житє суспільне і культурне. - С. 209–236
  42. Оголошення. - С. 238-240.   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна