MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 116, кн. 4 (1913)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001546
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 116, кн. 4, 1913.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 34.785 Mb

Довідки про авторів:

 ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1913 рік:
 • Т. 113, кн. 1
 • Т. 114, кн. 2
 • Т. 115, кн. 3
 • Т. 116, кн. 4

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Зміст тому. - С. 3-4
  3. Нові матеріали до історії соборів 1629 р. / І. Крип'якевич. - С. 5-39
  4. Чуднівська кампанія 1660 р. / В. Герасимчук. - С. 40-68
  5. Ще до історії устрою Гетьманщини ХVІІ-ХVІІІ ст. / М. Слабченко, М. Василенко. - С. 69-86
  6. Азбучна війна в Галичині 1859 р. / І. Франко. - С. 87-125
  7. Варіанти мелодій українських народних дум, їх характеристика і групування / Ф. Колесса. - С. 126-165

  8. Miscellanea. - С. 166-189
  9. Бібліографічна рідкість / І. Франко. - С. 166-167
  10. З бібліографічних занять Івана Вагилевича / М. Возняк. - С. 168-176
  11. З історії київської української громади. - Промова Павла Житецького на Шевченкових роковинах (з його посмертних паперів) / П. Житецький. - С. 177-189
  12. Наукова хроніка: Історія України Олександра Яблоновського / М. Залізняк. - С. 190-212

  13. Бібліографія (рецензії й реферати): преісторія, археологія й історія штуки, історія політична й культурна, філологія, етнографія, життя суспільне і культурне (реєстр обговорених видань див. на с. 261). - С. 213-262.
  14. Преісторія, археольоґія і історія штуки. - С. 213
  15. Ѳедоровскій А. Верхне-салтовскій камерный могильникъ VIII–X в. Харьков, 1912. 15 с. + І табл. (Відбиток: Вестника Харьковского историко-филологического общества. Кн. II) / Гребеняк В[олодимир]. - С. 213–214
  16. Ляскоронскій В. Судьба одной археологической находки. ЖМНП. 1913. Март. С. 90–98 / Гребеняк В[олодимир]. - С. 214
  17. Українське мистецтво. І: Деревляне будівництво і різьба на дереві. Улаштував В. Щербаківський (L’ art de L’ Ukraine. I: L’ architecture et la sculpture en bois par V. Chtcherbakivsky). Львів; Київ, 1913. XX + 61 с. + 1 мапа + 2 кольорові табл. / Назаріїв О[лекса]. - С. 215–220
  18. Janusz Bohdan. Zdobnictwo ludowe w okolicach Lwowa. 1913. 56 s. + 21 tabl. (Відбиток: Ziemia. Warszawa, 1913) / Гребеняк В[олодимир]. - С. 220–222
  19. Niederle L. Slovanské starožitnosti, oddil kulturni. Život starych Slovanů. Praha, 1913. Díl. Svazek 2. S. 390–900 / Г[рушевський] М[ихайло]. - С. 222  
  20. Історія політична і культурна. - С. 222
  21. Brückner А. Die Wahrheit über die Slavenapostel. Tübingen, 1913. III + 127 S. / Свєнціцкий І[ляріон]. - С. 222–225
  22. Abraham Władysław. Początki arcybiskupstwa lacińskiego we Lwowie. Biblioteka Lwowska. Lwów, 1909. 63 s. + 1s. bez paginacji; Abraham W. Zalożenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim / Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza. Lwów, 1912. T. І (і відбиток: Kraków, 1911. 39 s.) / Барвінський Богдан. - С. 225–227
  23. Мякотинъ В. Очерки соціальной исторіи Малороссіи. I: Возстаніе Б. Хмельницкаго и его послѣдствія. Русское богатство. 1912. [№] VІІІ–Х, XII. 8 с. / Грушевський М[ихайло]. - С. 227–228  
  24. Kardaszewicz Stanisław. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materyaly do historyi Wołynia z przedmową Alexandra Jabłonowskiego oraz życiorysem autora przez Henryka Moscickiego. Kraków, 1913. VIII + 291 s. / Черевко В. . - С. 228–230
  25. Rulikowski Edward. Opis powiatu Kijowskiego. Kijów; Warszawa, 1913. VII + 213 s. / Черевко В.. - С. 230–231
  26. Павловскій И. Ф. Первое дополненіе къ краткому біографическому словарю ученыхъ и писателей Полтавской губерніи съ половины XVIII вѣка / Издание Полтавской ученой Архивной комиссии. Полтава, 1913. (2) + 85 + (1) с. / Дорошенко В[олодимир]. - С. 231–232
  27. Фільольоґія. - С. 232–242
  28. Етнографія. - С. 242–250
  29. Житє суспільне і культурне. - С. 250–261   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна