MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Україна : Науковий двохмісячник українознавства. Кн. 1–2 (21) (1927)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0008863
Україна : Науковий двохмісячник українознавства : орган Історичної секції Академії (б. Українського Наукового Товариства в Київі).
 
Кн. 1–2 (21) / Під загальною редакцією голови секції акад. Михайла Грушевського. – Київ: Державне видавництво України, 1927. – 240 с. - 2600 пр..

На титульному аркуші примітка: "Закінчено редакцію книги 1 лютого".

На звороті титульного аркуша примітка "Дозволяється випустити в світ. Неодм. Секретар Академії Наук акад. А. Кримський".

На звороті обкладинки зазначена ціна: "Ціна 1 крб. 90 к.".


 Публікація в Електронній бібліотеці "Чтиво"


Випуски

Україна : Науковий трьохмісячник українознавства
Випуски за 1927 рік:
 • Кн. 1–2 (21)
 • Кн. 3 (22)
 • Кн. 4 (23)
 • Кн. 5 (24)
 • Кн. 6 (25)

 • Архів всіх випусків
   Зміст:

   Десяті роковини визволення України від царського панування. - С. 3
  1. З незабутніх днів / Наталя Романович-Ткаченко. - С. 4–8

  2. В тридцяті роковини смерти Куліша
  3. Соціяльно-традиційні підоснови Кулішевої творчости / М. Грушевський. - С. 9–38
  4. Куліш і Костомаров (недруковане листування 1860–70 рр.) / Ігнат Житецький. - С. 39–65
  5. Повісті Куліша з середини 1850-их років / Олександр Грушевський. - С. 66–75
  6. До історії звязків Куліша з Галичанами в р. 1869–70 / Кирило Студинський. - С. 76–93
  7. Перша редакція "Иродової мороки" Куліша / М. Грушевський. - С. 94–96
  8. Иродова морока. Вертепна мистерія на різдвяні свята: перша редакція / [Пантелеймон Куліш]. - С. 96–104

  9. Матеріяли з громадського і літературного життя України ХІХ і початків ХХ ст.
  10. Наука історії українського права. Право державне / Лев Окиншевич. - С. 105–130
  11. Сторінка з діяльности Генеральної Військової Канцелярії середини XVIII століття / Прокіп Нечипоренко. - С. 130–133
  12. З життя селянства Київщини за першу половину ХІХ ст. Селяни "ищущие свободи" / В. Ганцова-Берникова. - С. 133–143
  13. Київська Громада 1870-х рр. / Ол. Рябінін-Скляревський. - С. 144–162
  14. Де-які матеріяли до біографії Л. І. Глібова (за арх. матеріялами Історичного Архіву при Полт. Окр. Архівн. Упр.) / М. Бужинський. - С. 162–164
  15. З листування О. О. Потебні (до 35-ої річниці його смерти) / І. Айзеншток. - С. 164–182
  16. Листування М. С. Лєскова з професором П. О. Терновським / Ігнат Житпецький. - С. 182–193
  17. Кілька слів про мого брата М. М. Коцюбинського / Хома Коцюбинський. - С. 194–195

  18. Критика, звідомлення, обговорення
  19. [Рец. на кн.:] Louis Eisenmann, The imperial idea in the History of Europe. (The Slavonic Review, № 14, 1926, ст. 242–253) / М. Грушевський. - С. 196–197
  20. [Рец. на кн.:] О. Колесса, Погляд на історію української мови. Інавґураційний виклад, виголошений в українському В. Університеті в Празі дня 23, жовтня 1921. В Празі 1924 / Є. Тимченко. - С. 197–198
  21. [Рец. на кн.:] Jan Łoś, Początki piśmiennictwa polskiego (Przegląd zabytków językowych). Wydanie drugie, poprawione. Lwów - Warszawa - Kraków (wyd. zakładu nar. im. Ossolińskich), 1922, ст. XVI i 544 / М. Грушевський. - С. 198–200
  22. [Рец. на кн.:] А. Савич, Западно-русские униатские школы XVII–XVIII вв. Працы Белорускаго Держаунаго Універсытэту у Менску, кн. 1 (1922 р., сс. 164–175) і 2–3 (1922 р., с. 130–197) / К. Харлампович. - С. 200–201
  23. [Рец. на кн.:] В. Січинський, Архитектура в стародруках, збірки Національного музея у Львові. Львів 1925. 8 ненумер. стор. + 25 таб. + 2 ненумер. стор. + 20 стор. тексту 4°, ціна 15 злотих / Дан. Щербаківський. - С. 201–203
  24. [Рец. на кн.:] В. Січинський, Дерев’яні дзвіниці і церкви галицької України XVI–XIX ст. збірки Національного музея у Львові. Львів 1925. 4 ненумеровані стор. + LXV таб. з 133 рисунками + 52 / Дан. Щербаківський. - С. 204–206
  25. [Рец. на кн.:] В. Кордт, Чужоземні подорожні по Східній Европі до 1700 р. (Збірник історично-філологічного відділу Укр. Академії Наук № 38). Київ, 1926, ст. 208 / Б. Курц. - С. 206–209
  26. [Рец. на кн.:] Jan Machał, Slovanské Literatury, Dil І–II, ст. 320 i 606. Прага, 1925 / А. Степович. - С. 209–213
  27. [Рец. на кн.:] О. Хоменко, Сучасне українське місто в класовім відношенні. ДВУ, 1925, Харків, с.44 / П. Клименко. - С. 213–214
  28. [Рец. на кн.:] Курило О., Фонетичні та де-які морфологічні особливості говірки села Хоробричів, давніше Городнянського повіту, тепер Сновської округи, на Чернігівщині. У Київі. 1924 р. (Всеукраїнська Ак. Наук, Збірник Істор.-Філол. Відділу, № 217, стор. ІІ+111) / Л. Арасимович. - С. 214–217
  29. [Рец. на кн.:] Д-р Вол. Геринович, Кам’янеччина. Частина перша. Природа. Ст. 68. Кам’янець-Подільський Окр. Краєзнавчий Комітет, 1926 р. Кам’янець на Поділлю / А. Неселовський. - С. 217–218

  30. Хроніка
  31. Археографічна експедиція Історичної Секції Укр. Академії Наук / М. Грушевський. - С. 218–219
  32. Археографічна праця в московських архівах катедри історії України УАН / В. Євфимовський, В. Юркевич. - С. 219–221
  33. З командировки до Московського "Древнехранилища" / Л. Окиншевич. - С. 221–222
  34. Науково-дослідча катедра українознавства в м. Дніпропетровськім. Становище її та діяльність за р. 1925–26 / В. Чапля. - С. 223–225
  35. Сумський музей. - С. 226
  36. Ювілей акад. М. С. Грушевського / С[ильвестр] Гл[ушко]. - С. 227–228
  37. Ювілей В. І. Щербини / С[ильвестр] Гл[ушко]. - С. 228
  38. Ювілей Г. О. Коваленка / В. Щепотьєв. - С. 229–230
  39. Уваги до проєкту українського правопису / Степан Смаль-Стоцький. - С. 230–239

  40. Зміст. - С. 240
   Поправки до ст. В. Данилова в 5-й кн. "України" за 1926 рік. - С. 240

   Ілюстрації:
  1. Панько Хуторянин: [фото П. О. Куліша. 1859 р.]. - вклейка між с. 8 і 9


   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна