MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвоюдатою 

БІБЛІОТЕКА
...
1. Масненко В. В. Методологія та методика етнологічних досліджень з погляду М. Грушевського (наукова практика в українських реаліях 1920-х років) // Проблеми досліджень усної історії східноєвропейських сіл 1920-1940 років : Міжнародна конференція. м. Черкаси, 4-7 серпня 1998 р. - Б. м. , б. р. - С. 26-27

Бібліотека
2. Украинский вестник (21 мая 1906). - [Санкт-Петербург]

Бібліотека
3. Бурлака Галина Щоденник Михайла Грушевського 1888–1894 років як джерело інформації про його літературну творчість // Записки Наукового товариства імені Шевченка. - Львів, 2017. - Т. 270 : Праці Історично-філософської секції. - С. 73–81

Бібліотека
4. Хоменко В. О. Чому Михайло Грушевський приєднався до Української партії соціалістів-революціонерів у 1917 році? // Другі києвознавчі читання : історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 березня 2017 р.). - Київ, 2017. - С. 86–90

Бібліотека
5. Білокінь С. І. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського (2) // Слово Просвіти. - Київ, 2017. - Ч. 32 (928). 10–16 серпня. - С. 4–5

Бібліотека
6. Білокінь С. І. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського (1) // Слово Просвіти. - Київ, 2017. - Ч. 31 (927). 3–9 серпня. - С. 4–5

Бібліотека
7. Ралдугіна Т. Українська Центральна Рада в документальній та іконографічній збірках Національного музею історії України // Краєзнавство: Науковий журнал. - Київ, 2017. - № 1/2. - С. 39-49

Бібліотека
8. Шевчук Т. М., Ставицька Я. В. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ ст. (Розвідки і тексти) (2017)

Бібліотека
9. Хоменко В. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919–1924 рр.) // Емінак. - Київ ; Миколаїв, 2017. - № 2 (18) Т. 1. - С. 45–49

Бібліотека
10. Пазюра Н. Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні: Збірник наукових праць. - Київ, 2017. - Вип. 27. - С. 174–186

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна