MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою (заголовком)датою 

...
1. Масненко В. В. Методологія та методика етнологічних досліджень з погляду М. Грушевського (наукова практика в українських реаліях 1920-х років) // Проблеми досліджень усної історії східноєвропейських сіл 1920-1940 років : Міжнародна конференція. м. Черкаси, 4-7 серпня 1998 р. – Б. м. , б. р. – С. 26-27.

Бібліотека
2. Украинский вестник (21 мая 1906) . – [Санкт-Петербург].

Бібліотека
3. Музичко О. Є. Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ століття: склад та евристичний потенціал // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 104–120.

Бібліотека
4. Хоменко В. О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 157–166.

Бібліотека
5. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 212–226.

Бібліотека
6. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (312). – С. 244–254.

Бібліотека
7. Тельвак В. В. Культурна політика Михайла Грушевського як редактора селянських газет // Український селянин. – Черкаси, 2018. – Вип. 19. – С. 127–134.

Бібліотека
8. Telvak V., Ilnytskyi V. Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga: scholars' struggle over the national history // Codrul Cosminului. – Suceava : Stefan cel Mare University of Suceava, 2018. – Vol. XXIV. – С. P. 53–64.

Бібліотека
9. Бурлака Галина Щоденник Михайла Грушевського 1888–1894 років як джерело інформації про його літературну творчість // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270 : Праці Історично-філософської секції. – С. 73–81.

Бібліотека
10. Хоменко В. О. Чому Михайло Грушевський приєднався до Української партії соціалістів-революціонерів у 1917 році? // Другі києвознавчі читання : історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 березня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 86–90.

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна