MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою (заголовком) датою

...
1. 150 років Михайлу Грушевському : [календар] (2016)

Галерея
2. 29 вересня 2016 року - 150 років від дня народження Михайла Грушевського : [плакат] (2016)

Галерея
3.
ГЦМСИР, № 3577/7
3-й Український козацький полк ім. М. Грушевського [3-й Украинский казачий полк им. М. Грушевского]
1 липня (за ст. ст.) 1917 р.

Архіви

Галерея
4. Автограф М. Грушевського першої сторінки статті "Против течения" зі збірника "Освобождение России и украинский вопрос". Серпень 1906 p. // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2002. Т. 1. – С. 390.

Галерея
5. Автограф передмови Тяпинського // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2014. Т.23. – С. 135.

Галерея
6. Автограф першої сторінки журнального варіанту статті "Два роки галицької політики”. Оригінал зберігається в ЦДІАК України (Ф. 1235. – On. 1. – Спр. 169. – Арк. 100–143 зв.) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 2. – С. 262.

Галерея
7. Автограф першої сторінки книги: Михайло Грушевський. З історії реліґійної думки на Україні. – Львів, 1925. Оригінал зберігається в ЦДІА України в Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 211, арк. 1–98 // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2014. Т.23. – С. 456.

Галерея
8. Автограф першої сторінки книги: Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка історія України. – СПб., 1907. Оригінал зберігається в ЦДІА України в Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 161, арк. 1–217 // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2014. Т.23. – С. 2.

Галерея
9. Автограф першої сторінки статті "Pro domo”. Оригінал зберігається в ЦДІАУЛ (ф. 401, оп. 1, спр. 39, арк. 1–6) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 3. – С. 2.

Галерея
10. Автограф першої сторінки статті "В російськім диліжансі”. Оригінал зберігається в ЦДІАЛ України (Ф. 401. – On. 1. – Спр. 47. – Арк. 34–48) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 2. – С. 151.

Галерея
11. Автограф першої сторінки статті "Василь Доманицький”. Оригінал зберігається в ЦДІАЛ України (Ф. 401. – On. 1. – Спр. 47. – Арк. 12–16) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 2. – С. 415.

Галерея
12. Автограф першої сторінки статті "До наших читачів” (1907 р.). Оригінал зберігається в ЦДІАК України (Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 207. – Арк. 7–12 зв.) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 2. – С. 326.

Галерея
13. Автограф першої сторінки статті "Маленька жертва”. Оригінал зберігається в ЦДІАЛ України (Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 47. – Арк. 49–55) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 2. – С. 158.

Галерея
14. Автограф першої сторінки статті "Під нинішню хвилю”. Оригінал зберігається в ЦДІАК України (Ф. 1235. – On. 1. – Спр. 179. – Арк. 1–16) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 2. – С. 254.

Галерея
15. Автограф першої сторінки статті "Початки Січі”. Оригінал зберігається в ЦДІАУЛ (ф. 834, оп. 1, спр. 106, арк. 1–3) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 3. – С. 63.

Галерея
16. Автограф рукопису першої сторінки статті "Ганебній пам’яті!." зі збірника "Освобождение России и украинский вопрос" // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2002. Т. 1. – С. 442.

Галерея
17. Автограф рукопису першої сторінки статті "Украинский вопрос" зі збірника "Освобождение России и украинский вопрос". Основний текст – переклад з української Марії Грушевської; примітка у вузькій колонці – М. Грушевського. Статтю буде надруковано у другому томі цієї серії // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2002. Т. 1. – С. 424.

Галерея
18. Авторський ескіз обкладинки до збірки "Наша політика". Оригінал зберігається в ЦДІАК України (Ф. 1235. – On. 1. – Спр. 169. – Арк. 38–49) // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2005. Т. 2. – С. 252.

Галерея
19. Авторський рукопис першого аркуша статті "Листи з-над Полтви" // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2002. – Т. 1. – С. 130.

Галерея
20. Авторський рукопис першої сторінки збірника "З біжучої хвилі" // Твори : у 50 т. – Львів : Видавництво "Світ", 2002. Т. 1. – С. 292.

Галерея
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна