MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходження назвою (заголовком)датою

БІБЛІОТЕКА
...
1. Заруба В. Наукова школа в історичній науці. До постановки проблеми // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – С. 769–781.

Бібліотека
2. Горинь В. Справа Катерини Грушевської у світлі нових документів // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – С. 782–791.

Бібліотека
3. Гумецька А. Національні мотиви в прозовій творчості Михайла Грушевського // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – С. 498–503.

Бібліотека
4. Литвин М. "Нашій справі дуже допомогла величезна енергія й сама особа Грушевського…" (Маловідомий виступ Дмитра Ісаєвича на конференції Соцінтерну 1919 р.) // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – С. 664–674.

Бібліотека
5. Хоменко В. Співробітництво Михайла Грушевського з Українською партією соціалістів-революціонерів: свідчення мемуарів, щоденників, спогадів // ХІ Буковинська історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української національної революції (Чернівці, 20–21 жовтня 2017 р.) : тези доп. – Чернівці, 2017. – С. 135–136.

Бібліотека
6. Постанова Раднаркову УСРР : [про похорон М. С. Грушевського та призначення його сім'ї пенсії] // Вісті Всеукраїнської академії наук. – Київ : Видавництво Всеукраїнської академії наук, 1934. – № 6–7 Вересень–жовтень. – С. 39–40.

Бібліотека
7. Промова наркома освіти УСРР акад. В. П. Затонського на похоронах акад. М. С. Грушевського // Вісті Всеукраїнської академії наук. – Київ : Видавництво Всеукраїнської академії наук, 1934. – № 6–7 Вересень–жовтень. – С. 37–39.

Бібліотека
8. Академік М. С. Грушевський : [Некролог] // Вісті Всеукраїнської академії наук. – Київ : Видавництво Всеукраїнської академії наук, 1934. – № 6–7 Вересень–жовтень. – С. 35–36.

Бібліотека
9. Сумчани в колі Грушевського : тези доповідей та повідомлень наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського (1866–1934) (2016).

Бібліотека
10. Мельниченко В. Ю. Москва Михайла Грушевського : авторська енциклопедія-хроноскоп (2014)
(До 150-річчя з дня народження Михайла Сергійовича Грушевського)
.

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна