MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходження назвоюроком видання

БІБЛІОТЕКА
...
1. Доморослий В. Діяльність українських депутатів щодо вирішення національного питання у другій Державній думі Російської імперії // Емінак. - Київ ; Миколаїв, 2017. - № 2 (18) Т. 1. - С. 32–38

Бібліотека
2. Хоменко В. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919–1924 рр.) // Емінак. - Київ ; Миколаїв, 2017. - № 2 (18) Т. 1. - С. 45–49

Бібліотека
3. Стрельський Г. Етнографія та "Етнографічне діло" М. І. Костомарова у дослідженнях і оцінці М. С. Грушевського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : «Історичні науки». - Київ, 2008. - Вип. 6. - С. 111-116

Бібліотека
4. Карацюба А. Навчання М. С. Грушевського в імператорському університеті св. Володимира (1886–1891 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : «Історичні науки». - Київ, 2008. - Вип. 6. - С. 212–218

Бібліотека
5. Задорожнюк В. Л. Співпраця М. Грушевського і В. Січинського на тлі історичної науки і громадської діяльності // Вісник Кам’янець-Поділільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. - Кам’янець-Подільський, 2016. - Вип. 9. - С. 41–49

Бібліотека
6. Грушевський М. С. [Рец.:] Ф. И. Успенский, История Византийской империи. Том первый. Издание Брокгауз-Ефрон. С.-Пб. (без року), ст. XIX+872 in 4. Цена 22 руб. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. - Київ, 2016. - Вип. 5 : збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження академіка Федора Івановича Успенського (1845–1928). - С. 201–204

Бібліотека
7. Нагайко Т. Громадівський рух другої половини ХІХ століття у спогадах його представників: джерельно-історіографічна візія часопису "За сто літ" // Український історичний збірник. - Київ, 2017. - Вип. 19. - С. 361–371

Бібліотека
8. Журжа І. В. Під пильним наглядом влади // Голос України. - Київ, 2017. - №149 (6654) 12 серпня.

Бібліотека
9. Білокінь С. І. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського (2) // Слово Просвіти. - Київ, 2017. - Ч. 32 (928). 10–16 серпня. - С. 4–5

Бібліотека
10. Білокінь С. І. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського (1) // Слово Просвіти. - Київ, 2017. - Ч. 31 (927). 3–9 серпня. - С. 4–5

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна