MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходження назвою (заголовком)датою

БІБЛІОТЕКА
...
1. K[adlec]  K. [Рец. на кн.]: Грушевскій М., Исторія украинскаго козачества до соединенія съ московскимъ государствомъ. Томъ II. СПб., Москва, Кіевь, 1914. Stran 476 // Sborník věd právních a státních. – V Praze : Buršík & Kohout, 1915. – Ročník XV . – С. 57–60.

Бібліотека
2. Тельвак В. В. Постать Михайла Грушевського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2012).

Бібліотека
3. Тельвак В. В. Грушевськознавство – спеціальна галузь історичних знань : навчально-методичний посібник (2011).

Бібліотека
4. Савчук І. І. Висвітлення давньоруської проблематики на сторінках журналу "Україна” // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Черкаси, 2011. – № 212. – С. 14–20.

Бібліотека
5. Савчук І. І. Журнал "Україна" у розвитку української історіографії першої третини XX ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.06 (2014).

Бібліотека
6. Савчук І. І. Журнал "Україна" у розвитку української історіографії першої третини XX ст. : дис... канд. іст. наук : 07.00.06 (2014).

Бібліотека
7. Науковий часопис українознавства "Україна" (1907–1932) : Покажчик змісту (1993).

Бібліотека
8. Купчинський О. А. Статут і протоколи засідань товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1994. – Т. ССХХVІІ : Праці секції мистецтвознавства. – С. 393–419.

Бібліотека
9. Михальченко С. И. Грушевский М.С. в историографии науки // Среднерусский вестник общественных наук. – Орёл, 2007. – № 2 (3) . – С. 30–35.

Бібліотека
10. Копылов С. А. Письма Михаила Грушевского к Владимиру Ламанскому // Гуманитарный вектор : Серия: Педагогика, психология. – Чита, 2010. – № 4 (24). – С. 10–13.

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна