MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходження назвою (заголовком)датою

...
1. Морозов О. Справа академіка Костянтина Харламповича : До 130-річчя з дня народження історика // Греки в Ніжині : Збірник статей та матеріалів. – Ніжин : "Просвіта", 2001. – Вип. 2. – С. 82–134.

Бібліотека
2. Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах. Том 3 : Спогади. Щоденники. Листування (2008)

Бібліотека
3. Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах. Том 2 : Юридичні праці (2006)

Бібліотека
4. Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах. Том 1 : Історичні праці (2006)

Бібліотека
5. Пам'ятки України : Історія та культура. № 10 (жовтень) : Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (2013)

Бібліотека
6. Мицик Ю., Чепела Ю., Шолудько І. Листи Ганни Барвінок (Олександри Куліш) до Михайла Грушевського // Сіверянський літопис. – 2006. – № 2. – С. 20–40.

Бібліотека
7. Лєбєдєва Ю. О. Політизація українознавчих досліджень на початку ХХ ст // Сіверщина в історії України : наук. вид. – Глухів ; Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 11. – С. 315–321.

Бібліотека
8. Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський : еміґрація і повернення в Україну (1919–1924) // Сіверщина в історії України : наук. вид. – Глухів ; Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 11. – С. 290–300.

Бібліотека
9. Ващенко В. Геополітичні вектори України у ХІХ-ХХ ст.: захід, схід, північ, південь на ментальних мапах Михайла Грушевського // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2017 р. – Хмельницький, 2017. – С. 41–44.

Бібліотека
10. Письмо академика М. С. Грушевского [В. В. Куйбышеву, 1933] // Свободная мысль. – Москва, 1992. – № 10. – С. 48–52.

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна