MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою датою

...
1. Матяш І. Б. "... Одну потіху маю – в своїй доньці..." (З листів М. С. Грушевського до К. М. Грушевської) // Архіви України: Науково-практичний журнал. - Київ, 1996. - № 1–3 (238). - С. 29–38

Бібліотека
2. Орел Ю. В. Арешт і заслання М. С. Грушевського у 1914–1915 роках: позиція російських учених // Архіви України: Науково-практичний журнал. - Київ, 2016. - № 5-6. - С. 47-64

Бібліотека
3. Панова М. А., Пантюхова О. Б. "Ваш люблячий ... М. Грушевський" (Маловідомі документи з родинного архіву) // Архіви України: Науково-практичний журнал. - Київ, 1996. - № 1–3 (238). - С. 18–29

Бібліотека
4. Взаємне листування Михайла Грушевського і Василя Лукича // Записки Наукового товариства імені Шевченка. - Львів, 2017. - Т. 270 : Праці Історично-філософської секції. - С. 292–312

Бібліотека
5. Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби (2016)

Бібліотека
6. Колесса К. Взаємне листування Філарета Колесси та Михайла Грушевського // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів : Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, 1995. - Том ССХХX : Праці Секції етнографії та фольклористики. - С. 396-450

Бібліотека
7. Грушевський М. Відкритий лист Мих. Грушевського, закордонного делеґата УПСР, Голові Ради Народніх Комісарів Української Соціялістичної Радянської Республіки X. Ґ. Раковському [Відень, 15 падолиста 1921 р.] // Борітеся - поборете! : Закордонний орґан Української партії соціялістів-революціонерів . - 1921. - № 10. - С. 1-8

Бібліотека
8. Мицик Ю. А. Д. І. Яворницький – М. С. Грушевському // Архіви України: Науково-практичний журнал. - Київ, 1996. - № 1–3 (238). - С. 38–42

Бібліотека
9. Грушевський М. До наших спроб співробітництва з УСРР. До ВПоважанихТоваришів: М. В. Левицького, Пов. Пред. УСРР, Ю. С. Новаковського, Гол. Торг. Місії, Д. Е. Кудрі, Пред. Вукопспілки в Празі [Відень, 29. Х. 1921] // Борітеся - поборете! : Закордонний орґан Української партії соціялістів-революціонерів . - 1921. - № 10. - С. 28-30

Бібліотека
10. Грушевський М. До редакції "Вперед"-у у Львові [Відень, 29.Х.1921] // Борітеся - поборете! : Закордонний орґан Української партії соціялістів-революціонерів . - 1921. - № 10. - С. 30-31

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна