MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою роком видання

...
1. Орел Ю. В. Арешт і заслання М. С. Грушевського у 1914–1915 роках: позиція російських учених // Архіви України: Науково-практичний журнал. - Київ, 2016. - № 5-6. - С. 47-64

Бібліотека
2. Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби (2016)

Бібліотека
3. Колесса К. Взаємне листування Філарета Колесси та Михайла Грушевського // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів : Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, 1995. - Том ССХХX : Праці Секції етнографії та фольклористики. - С. 396-450

Бібліотека
4. Грушевський М. Відкритий лист Мих. Грушевського, закордонного делеґата УПСР, Голові Ради Народніх Комісарів Української Соціялістичної Радянської Республіки X. Ґ. Раковському [Відень, 15 падолиста 1921 р.] // Борітеся - поборете! : Закордонний орґан Української партії соціялістів-революціонерів . - 1921. - № 10. - С. 1-8

Бібліотека
5. Грушевський М. До наших спроб співробітництва з УСРР. До ВПоважанихТоваришів: М. В. Левицького, Пов. Пред. УСРР, Ю. С. Новаковського, Гол. Торг. Місії, Д. Е. Кудрі, Пред. Вукопспілки в Празі [Відень, 29. Х. 1921] // Борітеся - поборете! : Закордонний орґан Української партії соціялістів-революціонерів . - 1921. - № 10. - С. 28-30

Бібліотека
6. Грушевський М. До редакції "Вперед"-у у Львові [Відень, 29.Х.1921] // Борітеся - поборете! : Закордонний орґан Української партії соціялістів-революціонерів . - 1921. - № 10. - С. 30-31

Бібліотека
7. Еміґраційні будні очима Катерини Грушевської: політика та повсякденність (1919–1921 рр.) // Український історичний журнал. - Київ, 2016. - № 4. - С. 11 - 25

Бібліотека
8. "Життя окрім роботи я собі й помислити не можу": Вибрані листи Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської (1890–1892 рр.) // Український історичний журнал. - Київ, 2016. - № 5. - С. 80-100

Бібліотека
9. З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини Грушевських: листи до Д.Петрушевського (1933–1941 рр.) // Український історичний журнал. - Київ, 2016. - № 4. - С. 26 - 52

Бібліотека
10. Пасько І. В. З петербурзьких адресатів М.С.Грушевського: листи до О.О.Шахматова (за матеріалами архіву Російської академії наук у С.-Петербурзі) // Архіви України. - Київ, 1996. - № 1-3. - С. 98-109

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна