MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою (заголовком) датою

РЕЦЕНЗІЇ НА ПРАЦІ М. ГРУШЕВСЬКОГО
1. Белоусенко О. Terra incognita: [Рец. на кн.:] Проф. М. Грушевскій. Украинство въ Россіи, его запросы и нужды // Украинский вестник. – 1906. – № 14 (7 сентября). – С. 948–963.

Бібліотека
2. Ефремов С. На страже национального достоинства. К характеристике публицистической деятельности проф. М. С. Грушевского // Personalia: Публіцистика 1899–1917 років : («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка) : В 2-х томах. – Запоріжжя–Херсон : Грінь Д. С, 2016. – Т. 1. – С. 179–190.

Бібліотека
3. Єфремов С. Нова праця про національне питання [Рец. на кн.: "На национальныя темы" М. Грушевского] // Personalia: Публіцистика 1899–1917 років : («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка) : В 2-х томах. – Запоріжжя–Херсон : Грінь Д. С, 2016. – Т. 1. – С. 177–179.

Бібліотека
4. Єфремов С. Нова праця про національне питання [Рец. на: "На національныя темы" М. Грушевського] // Єфремов Сергій. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2 т. – Запоріжжя–Херсон : Грінь Д. С., 2016. – Т. 1. – С. 177–179.

Бібліотека
5. K[adlec]  K. [Рец. на кн.]: Грушевскій М., Исторія украинскаго козачества до соединенія съ московскимъ государствомъ. Томъ II. СПб., Москва, Кіевь, 1914. Stran 476 // Sborník věd právních a státních. – V Praze : Buršík & Kohout, 1915. – Ročník XV . – С. 57–60.

Бібліотека
6. А. Л. [Рец. на кн.:] М. Грушевський. Історія Украіни-Руси. Т.V, ч. І и ІІ, у Львові. 1–384–385–688. Цѣна 3 р. 60 к. за обѣ части // Украинский вестник. – 1906. – № 3 (4 июня). – С. 195.

Бібліотека
7. Д. Д. [Рец. на кн.:] Проф. М. Грушевскій. Очеркъ исторіи украинскаго народа. 2-е изд. СПБ. 1906. Ц. 2 р. 50 к. // Украинский вестник. – 1906. – № 3 (4 июня). – С. 195–196.

Бібліотека
8. Грушевський М. С. Твори. Т.46. Кн. 1 (2015).

Бібліотека
9. Грушевський М. С. Твори. Т.46. Кн. 2 (2015).

Бібліотека
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна