MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
...
1. Архів Наукового товариства імені Шевченка в Америці [Archives of the Shevchenko Scientific Society in New York]
2. Архів Російської академії наук, м. Москва (АРАН) [Архив Российской академии наук, г. Москва (АРАН)]
3. Архів-Музей ім. Дмитра Антоновича Української Вільної Академії Наук у США
4. Відділ забезпечення збереженості документів Державного архіву Чернігівської області (м. Ніжин) (Відділ ДАЧО (м. Ніжин))
5. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (ІЛ)
6. Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ)
7. Державний архів Київської області (ДАКО)
8. Державний архів Львівської області (ДАЛО)
9. Державний архів міста Києва (ДАК)
10. Державний архів Одеської області (ДАОО)
11. Державний архів Російської Федерації (ДА РФ) [Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)]
12. Державний архів Чернігівської області (ДА Чернігів. обл.)
13. Державний центральний музей сучасної історії Росії (ДЦМСІР) [Государственный центральный музей современной истории России (ГЦМСИР)]
14. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ)
15. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (ІММГ) [Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (філія Музею історії міста Києва)]
16. Наукова бібліотека Польської академії знань та Польської академії наук у Кракові. Відділ спеціальних колекцій [Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dział Zbiorów Specjalnych]
17. Національний інститут імені Оссолінських (Оссолінеум) [Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) (ZNiO)]
18. Російський державний архів літератури та мистецтва (РДАЛІ) [Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ)]
19. Санкт-Петербурзька філія Архіву Російської академії наук (СПФ АРАН) [Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (СПФ АРАН)]
20. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна