MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою (заголовком) датою

...
1. Telwak W. Monograficzne hruszewskiana: próba uogólnienia // Sensus Historiae. – 2013. – Vol. ХІІ. – No. 3. – С. S. 129-136.

Бібліотека
2. Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум : Т. І (Присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського) (2016)

Бібліотека
3. Тельвак В., Педич В. Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2016. – Вип. 16. – С. 111-120.

Бібліотека
4. Тельвак В. В., Тельвак В. П. Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Scriptorium nostrum. – Херсон, 2017. – № 2 (8). – С. 65–90.

Бібліотека
5. Тельвак В. В. Грушевськіана Дмитра Багалія // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Черкаси, 2010. – № 192. – С. 7–13.

Бібліотека
6. Тельвак В. Грушевськіана на сторінках "Українського історичного журналу" (1991–2010 рр.) // Історіографічні дослідження в Україні. – 2012. – Вип. 22. – С. 483-498.

Бібліотека
7. Тельвак В. В. Грушевськіана Руслана Пирога // Архіви України. – 2011. – № 2–3(273). – С. 290–298.

Бібліотека
8. Тельвак В. В., Тельвак В. П. Грушевськіана у фондах Санкт-Петербурзького філіалу архіву РАН // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – Херсон, 2017. – № 3 (9). – С. 94–100.

Бібліотека
9. Тельвак В. В. Грушевськознавство – спеціальна галузь історичних знань : навчально-методичний посібник (2011)

Бібліотека
10. Тельвак В. В. Грушевськознавство: методологічні проблеми поступу // Краєзнавство. – 2010. – 3. – С. 28-35.

Бібліотека
11. Тельвак В. В. Дилема "Росія-Захід" в історіографічній спадщині Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні. – 2014. – 24. – С. 184-195.

Бібліотека
12. Тельвак Віталій Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років // Історіографічні дослідження в Україні. – 2008. – 18. – С. 181-203.

Бібліотека
13. Тельвак В. В. "Добрий історик, але поганий політик": рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського після 1914 року // Scriptorium nostrum. – 2015. – № 1–2. – С. 35–64.

Бібліотека
14. Тельвак В. В. "Ересиарх украинского движения" (рецепція творчої спадщини М. Грушевського в російському правомонархічному середовищі першої третини XX ст.) // Історіографічні дослідження в Україні. – 2010. – Вип. 20. – С. 131–154.

Бібліотека
15. Тельвак В.В. Життєвий і творчий шлях М.С.Грушевського в ювілейних оцінках 1926 р. // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 111-125.

Бібліотека
16. Тельвак В. В. Культурна політика Михайла Грушевського як редактора селянських газет // Український селянин. – Черкаси, 2018. – Вип. 19. – С. 127–134.

Бібліотека
17. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (312). – С. 244–254.

Бібліотека
18. Листи Михайла Грушевського до Олафа Брока // Український історичний журнал. – Київ, 2018. – № 3. – С. 184–199.

Бібліотека
19. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 212–226.

Бібліотека
20. Тельвак В. В. Листування М. Грушевського з М. Марром // Український історичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 187–193.

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна