MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Журнал "Україна" у розвитку української історіографії першої третини XX ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.06 (2014) Савчук І. І.
  Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0005050

Савчук Інна Іванівна

Журнал "Україна" у розвитку української історіографії першої третини XX ст. : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.06 / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – 20 с.


Висвітлено заснування та функціонування часопису "Україна" (1914 - 1930 рр.), аналіз його змістового наповнення. У хронологічній послідовності відтворено обставини виникнення, особливості становлення та закономірності функціонування журналу як фахового періодичного органу. Обгрунтовано періодизацію історії часопису, висвітлено провідні концепції та пріоритети його редакційної політики. Проаналізовано рубрикаційно-змістову структуру журналу, склад редколегії й авторський колектив видання, а також жанрово-видову та дисциплінарно-фахову приналежність публікацій. Досліджено особливості репрезентації на сторінках "України" політичних, соціально-економічних, правових і культурно-освітніх проблем минулого українських земель від давньоруської доби до перших десятиліть XX ст. Охарактеризовано значення опублікованих на шпальтах журналу матеріалів для дослідження історії України. З'ясовано внесок часопису у поступ української історіографії першої третини XX ст.Пов'язані документи:

  • Дисертація : Савчук І. І. Журнал "Україна" у розвитку української історіографії першої третини XX ст. : дис... канд. іст. наук : 07.00.06 (2014).
  • Савчук, Інна Іванівна

     

    Всі права захищені ©

           

    Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна