MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Український герб Грушевський М. С.
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0000412

Грушевський М. С.

Український герб / М. С. Грушевський // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів: Видавництво "Світ". – 2007. Т. 4. Кн. 1. – C. 92 - 95..


Вперше опублікована в трьох самостійних подачах під різними заголовками.

Перша стаття — “Про гербові знаки України” — вперше опублікована в газеті: Народна воля. — 1917. — 3 (16) вересня. — № 101. — С. 1—2. Підпис: М.Грушевський.

Газетний варіант статті передрукований у журналі: Український історик. — 2002. — Ч. 1 — 4. — С. 52 та виданні: Український національно-визвольний рух. Березень—листопад 1917 року: Документи і матеріали / Упоряд.: В.Верстюк (керівник) та ін. — К., 2003. — С. 744—745.

Друга стаття — “Державний герб України” — вперше опублікована в газеті: Народна воля. — 1917. — 12 (25) листопада. — № 159. — С. 1. Підпис: М.Грушевський.

Газетний варіант статті передрукований у журналі: Український історик. — 2002. — Ч. 1—4. — С. 60—62.

Третя стаття — “Український Державний герб” — вперше опублікована в газеті: Народна воля. — 1918. — 15 (28) лютого. — № 19. — С. 1.

Ця стаття також широко цитується у: Державний герб Української Республіки // Діло (Львів). — 1918. — 16 марта. — Ч. 60. — С. 3; Державний герб України // Громадська думка (Вецляр). — 1918. — 30 березня. — Ч. 19. — С. 1—2.

Всі три статті з незначними виправленнями і скороченнями автор вніс до збірки: На порозі Нової України: Гадки і мрії. — K., 1918 (розділ “Інформаційні статті”. — С. 94—99), об’єднавши їх в одну публікацію в трьох частинах під спільною назвою “Український герб”.

Передрук: Грушевський М. На порозі Нової України. Статті і джерельні матеріали / Редакція і вступна стаття Любомира Р. Винара. — Нью-Йорк; Львів; Київ; Торонто; Мюнхен, 1992. — С. 89—93.

Фрагмент третьої частини передрукований також у виданні: Вільна Україна. — Нью-Йорк, 1969. — С. 91.

Подається за публікацією в збірці: На порозі Нової України: Гадки і мрії. — K., 1918. — С. 94—99. Згідно з хронологічним принципом впорядкування тому при визначенні його змісту врахована дата опублікування останньої частини цієї праці.

Статті, об’єднані однією тематикою, присвячені важливій складовій державотворення — розробці державної символіки України, зокрема її головної емблеми — герба. Судячи за датами опублікування, М.Грушевський захопився цим питанням після визнання Української Центральної Ради Тимчасовим урядом. Перша стаття з’явилася після того, як Україна отримала автономний статус за “Інструкцією” Тимчасового уряду, друга — після проголошення III Універсалом Української Народної Республіки.

Приводом для написання останньої стало затвердження Малою радою 12 лютого 1918 р. герба Української Народної Республіки: “Гербом Української Народної Республіки приймається знак Київської держави часів Володимира Святого” (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У двох томах. — K., 1997. — Т. 2. — С. 166). Автор проектів великого і малого державних гербів — художник В.Г.Кричевський. Статті подають обґрунтування символу української держави новітнього часу, що мав глибоке історичне коріння.

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 1.111 Mb
 • Джерело публікації: Грушевський М. С. Твори. Т. 4. Кн. 1 (2007)
 • Статті збірника в е-Архіві

 • Грушевський, М. С.

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна