MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Твори. Т. 4. Кн. 2 (2013) Грушевський М. С. (^ZДА^AГрушевський^BМ. С.^GМихайло Сергійович, ^4340 голов. ред.^AСохань^BП. С.^GПавло Степанович)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0000878
Грушевський, Михайло Сергійович.
Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. - . - Львів : Видавництво "Світ", 2002 - .
Т. 4. Кн. 2 / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського; М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань, І. Гирич, С. Панькова. – Львів: Видавництво "Світ", 2013. – XVІІІ, 556 с. : іл.. - 5000 пр.. – (Серія "Суспільно-політичні твори" : листопад 1918 р. - жовтень 1926 р.). – ISBN 978-966-603-223-5. – 978-966-603-847-3 (Т. 4. Кн. ІІ).

Друга книга четвертого тому 50-томного зібрання праць М.Грушевського завершує серію суспільно-політичних творів і вміщує публіцистичний доробок вченого і політика 1918-1926 рр. Основний масив праць - це публіцистика еміграційного періоду історика. Діяльність М.Грушевського на чолі Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів, його політичні погляди початку 20-х років відображені в численних публікаціях вченого на сторінках заснованого ним журналу "Борітеся - Поборете!", які становлять окремий тематичний розділ книги. Цінним джерелом вивчення голоду 1921-1923 рр. в Україні стала низка листів М.Грушевського до американських та канадійських українців із закликом складати пожертви на підтримку земляків, відомостями про діяльність очолюваного ним Союзу "Голодним України".

Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться історією України

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 16.067 Mb

Довідки про авторів:

 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 ПАНЬКОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
 СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ

Томи

Твори
 • Т. 1 (2002)
 • Т. 2 (2005)
 • Т. 3 (2005)
 • Т. 4. Кн. 1 (2007)
 • Т. 4. Кн. 2 (2013)
 • Т. 5 (2003)
 • Т. 6 (2004)
 • Т. 7 (2005)
 • Т. 8 (2007)
 • Т. 9 (2009)
 • Т.10. Кн. 1 (2015)
 • Т.10. Кн. 2 (2015)
 • Т.11 (2008)
 • Т.12 (2011)
 • Т.13 (2012)
 • Т.14 (2008)
 • Т.15 (2012)
 • Т.16 (2012)
 • Т.22 : Нарис історії українського народу (2015)
 • Т.23 (2014)
 • Т.46. Кн. 1 (2015)
 • Т.46. Кн. 2 (2015)
 • Т.47. Кн. 1 (2016)
 • Т.47. Кн. 2 (2016)

 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. "...Ні хвилі не вважав себе емігрантом, тільки закордонним робітником на нашій національній ниві" / С. М. Панькова. - С. V - XVIII  

  3. Розділ І. Статті, вміщені в українських журналах та газетах ("Літературно-науковий вістник", "Громада", "Життя Поділля", "Село", "Нове життя") (листопад 1918 р. - квітень 1919 р.). - С. 1 - 38
  4. Роковини 20/7 падолиста 1917 / М. С. Грушевський. - С. 3 - 5  
  5. По шкоді / М. С. Грушевський. - С. 5 - 14  
  6. Від редакції / М. С. Грушевський. - С. 14 - 15  
  7. Україна окремішна / М. С. Грушевський. - С. 15 - 22  
  8. Відродження Української Республіки / М. С. Грушевський. - С. 23 - 25  
  9. Об'єднання України Наддніпрянської і Наддністрянської / М. С. Грушевський. - С. 25 - 26  
  10. Метеор / М. С. Грушевський. - С. 27 - 29  
  11. Спільний фронт / М. С. Грушевський. - С. 29 - 31  
  12. Оздоровлення громадського життя / М. С. Грушевський. - С. 31 - 32  
  13. Шевченкові роковини / М. С. Грушевський. - С. 32 - 34  
  14. Шевченкове слово / М. С. Грушевський. - С. 34 - 36  
  15. В дванадцяту годину / М. С. Грушевський. - С. 37  
  16. Привіт / М. С. Грушевський. - С. 37 - 38  

  17. Розділ ІІ. Статті, вміщені в журналі "L'Europe Orientale" ("Eastern Europe") - виданні Комітету незалежної України (вересень - грудень 1919 р.). - С. 39 - 54
  18. Ще один звільнений край / М. С. Грушевський. - С. 41 - 42
  19. Огидний спадок / М. С. Грушевський. - С. 42 - 44
  20. З'їзд народів Росії / М. С. Грушевський. - С. 44 - 48
  21. Століття нового українського театру / М. С. Грушевський. - С. 48 - 50
  22. Хто примирить Східну Європу? / М. С. Грушевський. - С. 50 - 52
  23. Сторіччя Великого українця / М. С. Грушевський. - С. 52 - 54

  24. Розділ ІІІ. Статті, вміщені в журналі "Борітеся - Поборете!" - органі Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів (червень - липень 1920 р. - листопад 1921 р.). - С. 55 - 202
  25. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії / М. С. Грушевський. - С. 57 - 95
  26. Шевченко як проповідник соціальної революції / М. С. Грушевський. - С. 95 - 97
  27. Між Москвою й Варшавою / М. С. Грушевський. - С. 97 - 110
  28. В першій делегації Української партії соціалістів-революціонерів (квітень 1919 р. - лютий 1920 р.). Додаток: "Промова на Люцернській конференції" / М. С. Грушевський. - С. 110 - 150
  29. На село! (Чергові завдання української трудової інтелігенції) / М. С. Грушевський. - С. 150 - 169
  30. Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства / М. С. Грушевський. - С. 169 - 182
  31. Пам'яті Паризької Комуни / М. С. Грушевський. - С. 182 - 189
  32. До наших спроб спіробітництва з УСРР (29 жовтня 1921 р.) / М. С. Грушевський. - С. 189 - 192
  33. До редакції "Вперед"-у у Львові (29 жовтня 1921 р.) / М. С. Грушевський. - С. 193 - 194
  34. Відкритий лист Мих[айла] Грушевського, закордонного делегата УПСР, голові Ради Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки Х. Г. Раковському (15 листопаада 1921 р.) / М. С. Грушевський. - С. 195 - 202

  35. Розділ IV. Брошури, статті та листи, вміщені в американських, канадійських, австрійських, чеських виданнях, часописах Галичини ("Свобода", "Америка", "Народна воля", "Український голос", "Громадський голос", "Новий час" та інших) (квітень - червень 1919 р. - жовтень 1926 р.). - С. 203 - 354
  36. Українська партія соціалістів-революціонерів. Програма зі вступною довідкою делегації [УПСР] / М. С. Грушевський. - С. 205 - 208
  37. Соціальна і політична боротьба в Україні в 1917 - 1918 - 1919 рр. / М. С. Грушевський. - С. 208 - 229
  38. Світова війна і революція. Українська Народна Республіка / М. С. Грушевський. - С. 230 - 235
  39. Поклик [Комітету незалежної України] (26 липня 1919 р.) / М. С. Грушевський. - С. 235 - 236
  40. Лист від професора Мих[айла] Грушевського [до Мирослава Січинського] (23 серпня 1919 р.) / М. С. Грушевський. - С. 236 - 237
  41. Лист від М. Грушевського [у відповідь на запросини до Америки] (2 вересня 1919 р.) / М. С. Грушевський. - С. 238 - 239
  42. До українців в Америці (27 вересня 1919 р.) / М. С. Грушевський. - С. 239 - 240
  43. Проект Українського соціологічного інституту / М. С. Грушевський. - С. 240 - 241
  44. Лист від проф[есора] М. Грушевського (30 листопада 1919р.) / М. С. Грушевський. - С. 242 - 243
  45. Лист до американських українців (16 грудня 1919 р.) / М. С. Грушевський. - С. 243 - 247
  46. Як помогти старому краєві у видавництвах / М. С. Грушевський. - С. 248 - 249
  47. За Галичину! Відозва до світової демокраїі (31 грудня 1919 р.) / М. С. Грушевський. - С. 250 - 257
  48. Роковини української незалежності / М. С. Грушевський. - С. 257 - 259
  49. До народів цивілізованого світу (15 січня 1920 р.) / М. С. Грушевський. - С. 259 - 262
  50. Життєва сила народу / М. С. Грушевський. - С. 262 - 264
  51. В справі Українського соціологічного інституту (12 березня 1920 р.) / М. С. Грушевський. - С. 264 - 265
  52. Горе України. Лист до американських українців (18 березня 1920 р.) / М. С. Грушевський. - С. 266 - 269
  53. Життя Михайла Грушевського від вибуху війни / М. С. Грушевський. - С. 269 - 273
  54. Україна, Польща й Росія / М. С. Грушевський. - С. 273 - 276
  55. Культурна криза на Україні / М. С. Грушевський. - С. 276 - 278
  56. Ліквідація Комітету незалежної України / М. С. Грушевський. - С. 278 - 283
  57. Лист від проф[есора] М. Грушевського (20 березня 1921 р.) / М. С. Грушевський. - С. 283 - 288
  58. [Лист до Українського музичного товариства "Запорожжя" в Ньюарку] (29 квітня 1921 р.) / М. С. Грушевський. - С. 288
  59. Листи до молоді (Пам'яті найдорожчих учеників і друзів: Івана Джиджори і Миколи Федюшки-Євшана) / М. С. Грушевський. - С. 288 - 302
  60. Від Мих[айла] Грушевського. До шановних земляків в Америці (20 листопада 1921 р.) / М. С. Грушевський. - С. 303 - 310
  61. На Новий рік (1 січня 1922 р.) / М. С. Грушевський. - С. 310 - 312
  62. З недавнього минулого / М. С. Грушевський. - С. 312 - 316
  63. Лист від М. Грушевського (10 квітня 1922 р.) / М. С. Грушевський. - С. 316 - 318
  64. Духа не угашайте! В справі допомоги голодним на Україні до земляків в Америці (19 липня 1922 р.) / М. С. Грушевський. - С. 318 - 324
  65. Братам в Америці (10 грудня 1922 р.) / М. С. Грушевський. - С. 324 - 327
  66. До Українського Червоного Хреста в Канаді (24 грудня 1922 р.) / М. С. Грушевський. - С. 328
  67. До шан[овних] земляків в Америці [не пізніше 4 квітня 1923 р.] / М. С. Грушевський. - С. 328 - 332
  68. В ім'я української культури і українського імені до всіх вірних дітей України за океаном Український соціологічний інститут звертається з гарячим прошенням помочі! [бл. 26 квітня 1923 р.] / М. С. Грушевський. - С. 332 - 334
  69. З Великої України / М. С. Грушевський. - С. 335 - 336
  70. Пекуча справа / М. С. Грушевський. - С. 336 - 337
  71. Панської України не збудувати! / М. С. Грушевський. - С. 338 - 343
  72. Від Українського соціологічного інституту / М. С. Грушевський. - С. 343
  73. Подяка [від Союзу "Голодним України"] / М. С. Грушевський. - С. 344
  74. До земляків в Америці (17 лютого 1924 р.) / М. С. Грушевський. - С. 344 - 345
  75. [Виступ М. Грушевського на ювілейному засіданні з нагоди 60-х роковин від дня його народження та 40-річчя наукової праці] (3 жовтня 1926 р.) / М. С. Грушевський. - С. 345 - 349
  76. [Заключне слово М. Грушевського, виголошене на ювілейному засіданні з нагоди 60-х роковин від дня його народження та 40-річчя наукової праці] (3 жовтня 1926 р.) / М. С. Грушевський. - С. 350 - 351
  77. Одвертий лист акад[еміка] М. С. Грушевського до учасників його ювілейного свята 3 жовтня / М. С. Грушевський. - С. 351 - 354

  78. Додатки. - С. 355 - 374
  79. Академічний дім / М. С. Грушевський. - С. 357 - 358
  80. Українське питання / М. С. Грушевський. - С. 359 - 374

  81. Коментарі. - С. 375 - 541
   Покажчик імен. - С. 542 - 548
   Географічний покажчик. - С. 549 - 553
   Зміст. - С. 554 - 556


  Грушевський, Михайло Сергійович

  Сохань, Павло Степанович (голов. ред.)

  Національна академія наук України


  Сохань, Павло Степанович (голов. ред.)

  Панькова, Світлана Михайлівна (упоряд.; авт. передмов.; авт. комент.)

  Бойко, Олена Дмитрівна (авт. комент.)

  Мудрий, Мар'ян Михайлович (авт. комент.)

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна