MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Вибрані твори у трьох томах. Том 3 : Спогади. Щоденники. Листування (2008) Василенко М. П. (^ZДА^AВасиленко^BМ. П.^GМикола Прокопович, ^4220 упоряд.^AУсенко^BІ. Б.^GІгор Борисович, ^4220 упоряд.^AБондарук^BТ. І., ^4220 упоряд.^AІванова^BА. Ю., ^4220 упоряд.^AРомінський^BЄ. В., ^4340 Відп. ред.^AШемшученко^BЮ. С., ^4340 Відп. ред.^AУсенко^BІ. Б.^GІгор Борисович)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0005450
Василенко, Микола Прокопович.
Вибрані твори у трьох томах / Національна академія наук України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - . - Київ : ТОВ "Юридична думка", Видавничий дім "Академперіодика", 2006 - 2008.
Том 3 : Спогади. Щоденники. Листування / М. П. Василенко; Упорядники: І. Б. Усенко (кер. колективу), Т. І. Бондарук, А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський. Відп. ред. : Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко . – Київ: ТОВ "Юридична думка", Видавничий дім "Академперіодика", 2008. – 720 с. : портр.. – ISBN 966-8602-23-4. – 978-966-8602-59-7 (Т.3) .

У тритомнику зібрано наукову, мемуарну та епістолярну спадщину видатного українського історика, правознавця, державного і громадського діяча, академіка М. П. Василенка.

Третій том видання містить спогади, щоденники та листування вченого, що розкривають багатогранну особистість М. П. Василенка та характеризують його оточення. Більшість документів друкується вперше на підставі опрацювання відповідних архівних матеріалів.

Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів та всіх, хто цікавиться історією України, її держави і права.Томи

Вибрані твори у трьох томах
 • Том 1 : Історичні праці (2006)
 • Том 2 : Юридичні праці (2006)
 • Том 3 : Спогади. Щоденники. Листування (2008)

  1. Зміст:
  2. Мемуари, щоденники та епістолярна спадщина М. П. Василенка / Ігор Усенко. - С. 3–12
  3. Моя жизнь / Николай Василенко. - С. 13–282
  4. Две недели в Лукьяновской тюрьме (из воспоминаний) / Николай Василенко. - С. 283–301
  5. Отрывок из воспоминаний. История моего приват-доцентства / Николай Василенко. - С. 302–307
  6. Із щоденників М. П. Василенка / Микола Василенко. - С. 308–323
  7. Епістолярна спадщина М. П. Василенка. - С. 324–541
  8. Примітки. - С. 542–671
  9. Іменний покажчик. - С. 672–702
  10. Покажчик друкованих праць М. П. Василенка. - С. 703–716
  11. Основні праці про життя і діяльність М. П. Василенка. - С. 717–718
  12. Зміст. - С. 719

  Василенко, Микола Прокопович

  Усенко, Ігор Борисович (упоряд.)

  Бондарук, Т. І. (упоряд.)

  Іванова, А. Ю. (упоряд.)

  Ромінський, Є. В. (упоряд.)

  Шемшученко, Ю. С. (відп. ред.)

  Усенко, Ігор Борисович (відп. ред.)

  Персоналії:

  Грушевський, Михайло Сергійович

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна