MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Постать Михайла Грушевського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2012) Тельвак В. В.
  Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0005053

Тельвак Віталій Васильович

Постать Михайла Грушевського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) / В. В. Тельвак. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 169 с.Пов'язані документи:

 • Рецензія : Масненко В. В. Нові наукові та навчально-методичні праці з грушевськознавства : [Рец. на кн.: Тельвак В. В. Грушевськознавство – спеціальна галузь історичних знань: навчально-методичний посібник / В. В.Тельвак. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 236 с.; Тельвак В. В. Постать Михайла Грушевського в історіографії Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) / В. В. Тельвак. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 169 c.] // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки : Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2012. – № 29 (242). – С. 144–147.
 • Тельвак, Віталій Васильович

  Персоналії:

  Грушевський, Михайло Сергійович

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна