MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930 рр.) (1999) Юркова О. В.
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0006338

Юркова Оксана Віталіївна

Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930 рр.) / О. В. Юркова. – Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. – 433 с. – ISBN 966-02-1329-8.


У монографії вперше в історіографії досліджується історія створення та діяльності однієї з провідних інституцій Історичних установ акад. М. С. Грушевського у ВУАН. Особлива увага звертається на процес формування київської історичної школи М. С. Грушевського. Також реконструйовані життєписи науковців, які працювали на Науково-дослідній кафедрі історії України, і долі яких в переважній більшості були трагічними.

Для істориків, етнологів, бібліографів та всіх тих, кого цікавить історія розвитку вітчизняної науки і культури.

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 14.83 Mb

  Зміст:
 1. [Вступне слово] / С. В. Кульчицький. - С. 3–4

 2. Передмова. - С. 5–10
  Розділ 1. Історіографічна та джерельна база дослідження. - С. 11–42
 3. 1.1. Історіографічний аналіз літератури. - С. 11–30
 4. 1.2. Огляд джерел. - С. 31–42

 5. Розділ 2. Організаційно-наукова та науково-виховна діяльність кафедри. - С. 42–265
 6. 2.1. Створення академіком М. С. Грушевським Науково-дослідної кафедри історії України у Києві (березень – грудень 1924 р.). - С. 42–58
 7. 2.2. Організаційно-структурна еволюція кафедри у 1925–1930 рр. - С. 59–73
 8. 2.3. Співробітники кафедри історії України. - С. 74–113
 9. 2.4. Підготовка аспірантів. - С. 114–131
 10. 2.5. Формування київської історичної школи М. С. Грушевського. - С. 132–175
 11. 2.6. Археографічна діяльність кафедри. - С. 176–194
 12. 2.7. Видавнича діяльність. - С. 195–206
 13. 2.8. Ліквідація кафедри та подальші долі її співробітників. - С. 207–265

 14. Розділ 3. Вклад співробітників кафедри в дослідження вітчизняної історії. - С. 266–319
 15. 3.1. Основні напрями досліджень. Методологія і методи історичних досліджень. - С. 266–276
 16. 3.2. Дослідження соціально-економічних процесів в Україні ХVІІ – поч. ХХ ст. - С. 277–297
 17. 3.3. Студії з політичної історії України. - С. 298–304
 18. 3.4. Етнологічні, культурологічні та літературознавчі праці. - С. 305–319

 19. Висновки. - С. 320–326
  Додатки. - С. 327–422
 20. Додаток 1. Структура кафедри. - С. 327–329
 21. Додаток 2. Персональний склад кафедри. - С. 330–332
 22. Додаток 3. Співробітники кафедри: короткі біографічні дані. - С. 333–347
 23. Додаток 4. Промоційні студії аспірантів кафедри. - С. 348–352
 24. Додаток 5. Участь співробітників кафедри у роботі комісій ВУАН та їх праця у навчальних закладах. - С. 353–355
 25. Додаток 6. Список праць співробітників кафедри. - С. 356–422

 26. Список скорочень. - С. 423–424
  Іменний покажчик. - С. 425–431
  Зміст. - С. 432–433

Юркова, Оксана Віталіївна

 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна