MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Хто такі українці і чого вони хочуть (1991) Грушевський М.
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0000002

Грушевський Михайло

Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський; Укладач, автор передмови і коментаря О. Л. Копиленко. – Київ: Т-во "Знання" України, 1991. – 240 с. – ISBN 5-7770-0060-6.


М. Грушевський повернувся... Вийшли Із "спецхранів" його твори, а Міжнародна асоціація україністів проголосила 1991 рік роком Грушевського.

Ми знаємо Грушевського-історика (досить назвати його багатотомну "Історію України-Pycі"), не забуваємо й про Грушевського-етнографа, літературознавця. Менш відомо нам про його політичну діяльність на посаді голови Центральної ради і майже нічого ми не знаємо про те, що Грушевський є автором декількох збірників статей, актуальність і злободенність яких можна повною мірою збагнути тільки зараз, коли нинішня ситуація майже повторює ту, що склалася в Росії на початку XX століття.

У цих збірниках – "Вільна Україна", "Якої ми хочемо автономії й федерації", "Хто такі українці і чого вони хочуть", "Україна і Росія", "Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти" (всі 1917 р.), "На порозі Нової України" (1918 р.) та інших – знайдемо майже всі найболючіші питання нашого сьогодення.

Розрахована на широке коло читачів.

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 11.47 Mb

Довідки про авторів:

 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

Пов'язані документи:

 • Публікація за другим доповненим виданням : Грушевський М. С. Українська Центральна Рада й її Універсали: Перший і Другий // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 181–201
 • Публікація за першодруком : Грушевський М. С. Україна і Росія // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 203–223
 • Публікація за другим виданням : Грушевський М. С. Звідки пішло українство і до чого воно йде // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 166 - 179.
 • Публікація за виданням 2003 р. : Грушевський М. С. Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. – Львів : Видавництво "Світ", 2009. Т. 9. – С. 35 - 85
 • Публікація за виданням "Вільна Україна" (1917) : Грушевський М. С. Повороту нема // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 13–14
 • Публікація за виданням "Вільна Україна" (1917) : Грушевський М. С. Від слова до діла! // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 15 - 17.
 • Публікація за виданням "Вільна Україна" (1917) : Грушевський М. С. Народностям України // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 18 - 19.
 • Публікація за виданням "Вільна Україна" (1917) : Грушевський М. С. Чи Україна тільки для українців? // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 23 - 24.
 • Публікація за виданням "Вільна Україна" (1917) : Грушевський М. С. По Українськім національнім з’їзді, 6–8 квітня // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 20–22
 • Публікація за другим доповненим виданням : Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 152–164
 • Публікація за третім виданням : Грушевський М. С. Якої ми хочемо автономії і федерації // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів : Видавництво "Світ", 2007. Т. 4. Кн. 1. – С. 137 - 150.
 • Грушевський М. С. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. – Львів : Видавництво "Світ", 2013. Т. 4. Кн. 2. – С. 57 - 95
 • Публікація архівного документа : ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 72. Грушевський М. С. Лист до редакції органу української дрібнобуржуазної соціал-демократичної партії "Вперед" (Львів) з поясненням причин відмови від повернення до радянської України, в зв'язку з відмовою вибути з рядів УПСР; повідомлення редакції про опублікування листа.

  1. Зміст:

   Передмова / [О. Л. Копиленко]. - С. 3–4
   1. Як все починалося, або "радісні дні всеросійського визволення". - С. 5–38
  2. Українська Центральна Рада й її Універсал. - С. 5–24
  3. Україна і Росія. Переговори в справі нового ладу (липень – серпень 1917 р.). - С. 25–38

  4. 2. "Теперішня Україна і її минувшина". - С. 38–94
  5. Звідки пішло Українство і до чого воно йде. - С. 38–53
  6. Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти. - С. 53–94

  7. 3. "Наші вимоги". - С. 95–133
   Вільна Україна. - С. 95–109
  8. Велика хвиля. - С. 95–97
  9. Повороту нема. - С. 97–99
  10. Від слова до діла!. - С. 100–103
  11. Народностям України. - С. 103–105
  12. Чи Україна тільки для українців?. - С. 105–107
  13. По Українськім національнім з’їзді, 6–8 квітня. - С. 107–109
  14. Хто такі українці і чого вони хочуть. - С. 109–120
  15. Якої ми хочемо автономії й федерації. - С. 121–133

  16. 4. Після IV Універсалу. - С. 133–225
  17. На порозі Нової України. Гадки і мрії. - С. 133–225

  18. 5. Осмислюючи уроки "української революції". - С. 225–237
  19. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання. Замітки з приводу дебат на конференціях закордонних членів партії. - С. 225–236
  20. Лист до редакції щоденника "Вперед". - С. 236–237

  21. Коментар / [О. Л. Копиленко]. - С. 237–240


  Грушевський, Михайло (Грушевський Михайло Сергійович)

  Мироненко, О. М. (наук. ред.)

  Матвієнко, С. І. (відп. ред.)

  Паламарчук, Л. Г. (відп. ред.)

  Підлужна, Н. П. (відп. ред.)

  Копиленко, О. Л. (укладач, автор передмови і коментаря)

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна