MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою (заголовком)датою 

...
1. Масненко В. В. Методологія та методика етнологічних досліджень з погляду М. Грушевського (наукова практика в українських реаліях 1920-х років) // Проблеми досліджень усної історії східноєвропейських сіл 1920-1940 років : Міжнародна конференція. м. Черкаси, 4-7 серпня 1998 р. – Б. м. , б. р. – С. 26-27.

Бібліотека
2. Украинский вестник (21 мая 1906) . – [Санкт-Петербург]

Бібліотека
3. Лєбєдєва Ю. О. Політизація українознавчих досліджень на початку ХХ ст // Сіверщина в історії України : наук. вид. – Глухів ; Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 11. – С. 315–321.

Бібліотека
4. Музичко О. Є. Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ століття: склад та евристичний потенціал // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 104–120.

Бібліотека
5. Хоменко В. О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 157–166.

Бібліотека
6. Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський : еміґрація і повернення в Україну (1919–1924) // Сіверщина в історії України : наук. вид. – Глухів ; Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 11. – С. 290–300.

Бібліотека
7. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 212–226.

Бібліотека
8. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (312). – С. 244–254.

Бібліотека
9. Тельвак В. В. Культурна політика Михайла Грушевського як редактора селянських газет // Український селянин. – Черкаси, 2018. – Вип. 19. – С. 127–134.

Бібліотека
10. Telvak V., Ilnytskyi V. Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga: scholars' struggle over the national history // Codrul Cosminului. – Suceava : Stefan cel Mare University of Suceava, 2018. – Vol. XXIV. – С. P. 53–64.

Бібліотека
11. Бурлака Галина Щоденник Михайла Грушевського 1888–1894 років як джерело інформації про його літературну творчість // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270 : Праці Історично-філософської секції. – С. 73–81.

Бібліотека
12. Хоменко В. О. Чому Михайло Грушевський приєднався до Української партії соціалістів-революціонерів у 1917 році? // Другі києвознавчі читання : історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 березня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 86–90.

Бібліотека
13. Білокінь С. І. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського (2) // Слово Просвіти. – Київ, 2017. – Ч. 32 (928). 10–16 серпня. – С. 4–5.

Бібліотека
14. Білокінь С. І. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського (1) // Слово Просвіти. – Київ, 2017. – Ч. 31 (927). 3–9 серпня. – С. 4–5.

Бібліотека
15. Фотодобірка. До 100-річчя створення Української Центральної Ради // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (306). – С. 24–33.

Бібліотека
16. Ралдугіна Т. Українська Центральна Рада в документальній та іконографічній збірках Національного музею історії України // Краєзнавство: Науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 39-49.

Бібліотека
17. Шевчук Т. М., Ставицька Я. В. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ ст. (Розвідки і тексти) (2017)

Бібліотека
18. Хоменко В. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919–1924 рр.) // Емінак. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18). – Т. 1. – С. 45–49.

Бібліотека
19. Пазюра Н. Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні: Збірник наукових праць. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 174–186.

Бібліотека
20. Хоменко В. Співробітництво Михайла Грушевського з Українською партією соціалістів-революціонерів: свідчення мемуарів, щоденників, спогадів // ХІ Буковинська історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української національної революції (Чернівці, 20–21 жовтня 2017 р.) : тези доп. – Чернівці, 2017. – С. 135–136.

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна