MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Сортувати документи за:датою надходженняназвою (заголовком)датою 

...
1. Масненко В. В. Методологія та методика етнологічних досліджень з погляду М. Грушевського (наукова практика в українських реаліях 1920-х років) // Проблеми досліджень усної історії східноєвропейських сіл 1920-1940 років : Міжнародна конференція. м. Черкаси, 4-7 серпня 1998 р. – Б. м. , б. р. – С. 26-27.

Бібліотека
2. Украинский вестник (21 мая 1906) . – [Санкт-Петербург]

Бібліотека
3. Тельвак В. В., Радченко О. А. Незнана рецензія Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2019. – № 1 (318). – С. 198–202.

Бібліотека
4. Хоменко В. О. Михайло Грушевський у діяльності Української партії соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 (2019)

Бібліотека
5. Тельвак В. В., Тельвак В. П. Українські та румунські історики в боротьбі за східноєвропейську спадщину (Михайло Грушевський contra Ніколає Йорга) // Scriptorium nostrum. – 2018. – № 2 (11). – С. 10–20.

Бібліотека
6. Шаповал А. І. Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 5–6 (316–317). – С. 117–134.

Бібліотека
7. Панькова С. М. Публіцистика Михайла Грушевського як джерело дослідження суспільно-політичної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 (2018)

Бібліотека
8. Панькова С. М. Публіцистика Михайла Грушевського як джерело дослідження суспільно-політичної думки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 (2018)

Бібліотека
9. Лєбєдєва Ю. О. Політизація українознавчих досліджень на початку ХХ ст // Сіверщина в історії України : наук. вид. – Глухів ; Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 11. – С. 315–321.

Бібліотека
10. Музичко О. Є. Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ століття: склад та евристичний потенціал // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 104–120.

Бібліотека
11. Хоменко В. О. Михайло Грушевський у діяльності Української партії соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 (2018)

Бібліотека
12. Хоменко В. О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 157–166.

Бібліотека
13. Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський : еміґрація і повернення в Україну (1919–1924) // Сіверщина в історії України : наук. вид. – Глухів ; Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – Вип. 11. – С. 290–300.

Бібліотека
14. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 2–3 (313–314). – С. 212–226.

Бібліотека
15. Листи Михайла Грушевського до Олафа Брока // Український історичний журнал. – Київ, 2018. – № 3. – С. 184–199.

Бібліотека
16. Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського // Архіви України: Науково-практичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (312). – С. 244–254.

Бібліотека
17. Тельвак В. В. Культурна політика Михайла Грушевського як редактора селянських газет // Український селянин. – Черкаси, 2018. – Вип. 19. – С. 127–134.

Бібліотека
18. Венгер А. Г. З листів до М. С. Грушевського: І. С. Степанов про конфлікт з Д. І. Яворницьким // Харківський історіографічний збірник : Збірник наукових праць. – Харків, 2018. – Вип. 17. – С. 131–151.

Бібліотека
19. Юркова О. "Академічні Януси": українські історики – секретні співробітники ДПУ-НКВС (1920–1930-і рр.) // Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці. – Мінск : Зміцер Колас, 2018. – С. 150–168.

Бібліотека
20. Telvak V., Ilnytskyi V. Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga: scholars' struggle over the national history // Codrul Cosminului. – Suceava : Stefan cel Mare University of Suceava, 2018. – Vol. XXIV. – С. P. 53–64.

Бібліотека
...
 

Всі права захищені ©

       

Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна